Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 5656 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24475 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24475
Ύλη: 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις παρακάτω ερωτήσεις:

 1. Εγίρα ονομάζεται:
  α. η αποδημία του Μωάμεθ από τη Μέκκα στη Μεδίνα
  β. η χρονολογία γραφής του Κορανίου
  γ. η έναρξη διδασκαλίαςτης θρησκείας του Ισλάμ
  δ. ο θάνατος του Μωάμεθ

 2. Η Εικονομαχία:
  α. υποστηρίχθηκε από την Εκκλησία της Ρώμης
  β. βελτίωσε τις σχέσεις ανατολικής και δυτικής Εκκλησίας
  γ. επιδείνωσε τις σχέσεις ανατολικής και δυτικής Εκκλησίας
  δ. δεν επηρέασε τις σχέσεις των δύο Εκκλησιών

 3. Οι σκλαβηνίες:
  α. ήταν ημιαυτόνομες αρχικά και πλήρωναν φόρο υποτέλειας στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία
  β. ήταν ανεξάρτητα κρατίδια εκτός της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
  γ. ήταν νησίδες σλαβικού πληθυσμού στην Ιταλική Χερσόνησο
  δ. εξελίχθηκαν σε τροχοπέδη για τον εκχριστιανισμό των Σέρβων και των Κροατών

 4. Το μεγαλύτερο μέρος (=κορμό) του πληθυσμού του βυζαντινού χωρίου κατά τον 6ο αιώνα αποτελούσαν:
  α. οι δυνατοί
  β. οι στρατιώτες
  γ. οι πάροικοι
  δ. οι ελεύθεροι μικροϊδιοκτήτες και οι δούλοι

 5. Ένα από τα μέσα άσκησης της Βυζαντινής διπλωματίας ήταν:
  α. η παροχή δανείων σε ξένους ηγεμόνες
  β. η υποκίνηση κινημάτων στο εσωτερικό των άλλων κρατών
  γ. ο εκχριστιανισμός άλλων λαών
  δ. η αιχμαλωσία ξένων ηγεμόνων

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με εκείνα της στήλης Β. Δύο (2) στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν.

Α Β
1. Φερδινάνδος Μαγγελάνος
2. Δάντης
3. Βαρθολομαίος Ντιάζ
4. Έρασμος
5. Θεοδώρα
α. Δ' Σταυροφορία
β. οριστική αναστήλωση των εικόνων
γ. προδρομική μορφή του Ανθρωπισμού
δ. πρώτος περίπλους της Γης
ε. ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας
στ. οριστικό Σχίσμα των Εκκλησιών
ζ. οι άνθρωποι δε γεννιούνται αλλά γίνονται

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: φέουδο , Καθολικός Άνθρωπος.
Μονάδες 7+8=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1α, 2γ, 3α, 4δ, 5γ
(ΙΙ) 1δ, 2γ, 3ε, 4ζ, 5β
1.β.
φέουδο: Κεφάλαιο 2, 7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της Φεουδαρχίας, α. Χαρακτηριστικά και εξέλιξη, «[…] Η γη που παραχωρούνταν … οι άρχοντές της φεουδάρχες […]».
Καθολικός Άνθρωπος: Κεφάλαιο 6, 2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός, β. Το κίνημα του Ανθρωπισμού, Ο καθολικός άνθρωπος, «[…] Οι φορείς του ανθρωπισμού … για τη μοίρα του […]».