Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 5022 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24476 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 2.3. Κοινωνία 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24476
Ύλη: 2.3. Κοινωνία 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως προς την ορθότητά τους γράφοντας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:
Οι σκλαβηνίες ήταν αυτόνομες νησίδες σλαβικού πληθυσμού στη Μικρά Ασία.

  1. Η εμποροβιοτεχνική τάξη κατά τον 11ο αιώνα στο Βυζάντιο δεν είχε καμία συμμετοχή στην πολιτική ζωής της αυτοκρατορίας.

  2. Η Γαληνότατη Δημοκρατία της Βενετίας ανέλαβε, έναντι αμοιβής, να μεταφέρει τους Σταυροφόρους της Δ' Σταυροφορίας στην Ανατολή.

  3. Ένας σημαντικός παράγοντας της εξάπλωσης των Οθωμανών τον 14ο αιώνα ήταν οι στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις.

  4. Η Γερμανία, μετά την Ειρήνη της Αυγούστας (1555), διαιρέθηκε σε κράτη καθολικά και διαμαρτυρόμενα.

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογικά σειρά, αρχίζοντας από το αρχαιότερο και καταλήγοντας στο πιο πρόσφατο:
α. εφεύρεση της τυπογραφίας
β. ίδρυση της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας
γ. πραγματοποίηση του πρώτου περίπλου της γης
δ. Πρώτη Σταυροφορία
ε. οριστικό Σχίσμα των δύο Εκκλησιών
(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: αλληλέγγυον, Τρίτη Ρώμη.
Μονάδες 7+8=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1Λ, 2Λ, 3Σ, 4Σ, 5Σ
(ΙΙ) ε, δ, β,α, γ
1.β.
αλληλέγγυον: Κεφάλαιο 2, 3. Κοινωνία, γ . Η κοινωνία του χωριού και η πάλη κατά των δυνατών, «[…] Ο αγώνας κατά των δυνατών … αγροτών της κοινότητας […]».
Τρίτη Ρώμη: Κεφάλαιο 4, 7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, γ. Το Βυζάντιο μετά την Άλωση, «[…] Κληρονόμος των πνευματικών … το βυζαντινό τελετουργικό […]».