Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 1273 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24477 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 1.7.α. Σκλαβηνίες 2.4.γ. Η νομοθεσία
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24477
Ύλη: 1.7.α. Σκλαβηνίες 2.4.γ. Η νομοθεσία
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις παρακάτω ερωτήσεις:

 1. Η διδασκαλία του Μωάμεθ, μεταξύ άλλων:
  α. έθεσε τέρμα στην πολιτική διάσπαση της Αραβικής Χερσονήσου
  β. συντέλεσε στην προσέγγιση Βυζαντινών και Αράβων
  γ. οδήγησε στη διάσπαση των αραβικών φυλών
  δ. συνέβαλε στη διάδοση του ιουδαϊσμού στην Αραβική Χερσόνησο

 2. Οι μικροκαλλιεργητές στην κοινότητα του βυζαντινού χωρίου, κατά τα τέλη του 8ου αιώνα:
  α. πλήρωναν τους φόρους των δυνατών
  β. είχαν ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση
  γ. είχαν υπερβολική φορολογική επιβάρυνση
  δ. ήταν εντελώς απαλλαγμένοι από φόρους

 3. Μία από τις διαφωνίες που οδήγησαν στο οριστικό Σχίσμα των δύο Εκκλησιών ήταν:
  α. η Εικονομαχία
  β. το δόγμα περί της εκπόρευσης του Αγίου Πνεύματος και από τον Υιό
  γ. η υπαγωγή της Βουλγαρικής Εκκλησίας στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως
  δ. οι ανεικονικές αντιλήψεις

 4. Το Βυζάντιο κατά την τελευταία εκατονταετία της ζωής του:
  α. είχε καταρρεύσει οικονομικά
  β. εμφάνισε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη
  γ. σημείωσε ελάχιστες εδαφικές απώλειες
  δ. εξακολουθούσε να έχει ισχυρό νόμισμα

 5. Ο Βαρθολομαίος Ντιάζ έπλευσε μέχρι:
  α. τη Βραζιλία
  β. το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας
  γ. το Κάλικουτ των Ινδιών
  δ. το Σαν Σαλβαδόρ

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με εκείνα της στήλης Β. Δύο (2) στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν.

Α Β
1. Έναρξη της εικονομαχικής πολιτικής
2. Θέματα
3. Πρώτη Σταυροφορία
4. Θρησκευτική Μεταρρύθμιση
5. Αυτοκρατορία της Νίκαιας
α. Ηράκλειος
β. Ιωάννης Βατάτζης
γ. Μαρτίνος Λούθηρος
δ. Ισαάκιος Β' Άγγελος
ε. Λέων Γ' Ίσαυρος
στ. Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος
ζ. Ουρβανός Β'

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: σκλαβηνίες, Πρόχειρος Νόμος.
Μονάδες 8+7=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1α, 2γ, 3β, 4α, 5β
(ΙΙ) 1ε, 2α, 3ζ, 4γ, 5β
1.β.
σκλαβηνίες: Κεφάλαιο 1, 7. Σλάβοι και Βούλγαροι, α. Σκλαβηνίες, «[…] Οι μόνιμες εγκαταστάσεις των Σλάβων … πλήρωναν φόρο υποτέλειας […]».
Πρόχειρος Νόμος: Κεφάλαιο 2, 4. Διοίκηση και νομοθεσία γ. Η νομοθεσία, «[…] Η αναθεώρηση του ισχύοντος … αρνητική κριτική σ’ αυτήν […]».