Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 2523 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24478 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας 4.8.γ. Η κρίση της φεουδαρχίας
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24478
Ύλη: 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας 4.8.γ. Η κρίση της φεουδαρχίας
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως προς την ορθότητά τους γράφοντας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Πολιτική βάση του κινήματος της Εικονομαχίας υπήρξαν οι ανεικονικές αντιλήψεις των κατοίκων των βαλκανικών επαρχιών του βυζαντινού κράτους.

  2. Στοιχείο της στρατιωτικοποίησης της μεσοβυζαντινής κοινωνίας είναι και η βαθμιαία επέκταση του δικτύου των θεμάτων.

  3. Η στέψη του Καρόλου του Μεγάλου στη Ρώμη είχε ως αποτέλεσμα τη γλωσσική, πολιτική και θρησκευτική διάσπαση της οικουμένης.

  4. Ο ρόλος της Βενετίας στην υλοποίηση της Τέταρτης Σταυροφορίας ήταν κομβικός.

  5. Ο θαλασσοπόρος Αμέρικο Βεσπούτσι κατέπλευσε μαζί με τον Χριστόφορο Κολόμβο στο Σαν Σαλβαδόρ, πιστεύοντας πως είχε φτάσει στις Ινδίες.

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της στήλης Α με εκείνα της στήλης Β. Δύο (2) στοιχεία της στήλης Α περισσεύουν.

Α Β
1. Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους
2. Αναζήτηση βοήθειας στη Δύση
3. Τερματισμός της Εικονομαχίας
4. Εξελληνισμός του Βυζαντινού Κράτους
5. Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς
6. Σύνοδος της Φερράρας- Φλωρεντίας
7. Ίδρυση της αυτοκρατορίας της Νίκαιας
α. Ηράκλειος
β. Ιωάννης Η' Παλαιολόγος
γ. Αλέξιος Ε' Δούκας Μούρτζουφλος
δ. Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος
ε. Θεόδωρος Λάσκαρης

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: τελετή της περιβολής, Μαύρος Θάνατος.
Μονάδες 8+7=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1Λ, 2Σ, 3Σ, 4Σ, 5Λ
(ΙΙ) 1γ, 4α, 5δ, 6β, 7ε
1.β.
τελετή της περιβολής: Κεφάλαιο 2, 7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της Φεουδαρχίας, α. Χαρακτηριστικά και εξέλιξη, «[…] Η γη που παραχωρούνταν ονομαζόταν φέουδο … με τη λεγόμενη τελετή της περιβολής […]».
Μαύρος Θάνατος: Κεφάλαιο 4, 8. Η δυτική Ευρώπη στη διάρκεια του ύστερου Μεσαίωνα, γ. Η κρίση της φεουδαρχίας, «[…] Το μεγαλύτερο πλήγμα … του ευρωπαϊκού πληθυσμού[…]».