Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 5926 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24480 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 1.2.β. Η βασιλεία του Ηρακλείου - Εσωτερική αναδιοργάνωση 3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24480
Ύλη: 1.2.β. Η βασιλεία του Ηρακλείου - Εσωτερική αναδιοργάνωση 3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογική σειρά, αρχίζοντας από το αρχαιότερο και καταλήγοντας στο πιο πρόσφατο:
α. κήρυξη της Πρώτης Σταυροφορίας από τον πάπα Ουρβανό Β'
β. υποταγή της Τραπεζούντας στους Οθωμανούς
γ. σύναψη συνθήκης του Μιχαήλ Παλαιολόγου με τους Γενουάτες εναντίον των Βενετών
δ. καταδίκη της εικονομαχίας από τη Ζ' Οικουμενική Σύνοδο
ε. υιοθέτηση από τον Ηράκλειο του ελληνικού τίτλου «βασιλεύς»
(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.

  1. Η εικονομαχία έληξε οριστικά με τη σύνοδο της Ιέρειας το 754.

  2. Οι μόνιμες εγκαταστάσεις των Αβάρων στη χερσόνησο του Αίμου λέγονταν σκλαβηνίες.

  3. Τη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη στο βυζαντινό χωρίον (κοινότητα) κατείχαν οι «δυνατοί».

  4. Η ιδέα της Τέταρτης Σταυροφορίας ανήκε στον πάπα Ιννοκέντιο Γ'.

  5. Η πνευματική παράδοση του Βυζαντίου έσβησε με την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους.

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: στρατιωτόπια, τριζωνική καλλιέργεια.
Μονάδες 7+8=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) ε, δ, α, γ, β
(ΙΙ) 1Λ, 2Λ, 3Σ, 4Σ, 5Λ
1.β.
στρατιωτόπια : Κεφάλαιο 1, 2. Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641). Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις, β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, «[…] Οι στρατιώτες διέθεταν … πρωτότοκο γιο […]».
τριζωνική καλλιέργεια : Κεφάλαιο 3, 5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη, α. Ο πληθυσμός και η γεωργία, «[…] Το χωράφι … ποιότητας τροφή […]».