Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 1151 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24522 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 2.3. Κοινωνία 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24522
Ύλη: 2.3. Κοινωνία 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. O λογοθέτης του Γενικού είχε την ευθύνη του αμυντικού συστήματος του Βυζαντίου.

  2. O βυζαντινός πολιτισμός ρίζωσε βαθιά στη Μοραβία από τον 9ο αιώνα.

  3. O πάπας Ουρβανός Β' κήρυξε την Τέταρτη Σταυροφορία.

  4. Ο Βαρθολομαίος Ντιάζ, όταν αποβιβάστηκε στο Σαν Σαλβαντόρ, πίστεψε πως έφτασε στις Ινδίες.

  5. Στη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη προβάλλονται οι αρχές του Διαφωτισμού.

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογική σειρά, αρχίζοντας από το αρχαιότερο και καταλήγοντας στο πιο πρόσφατο:
α. Κατάληψη της Βραζιλίας από τον Αλβαρέζ Καμπράλ
β. Οριστικό Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών
γ. Δόγμα Μονρόε
δ. Ίδρυση πρώτων θεμάτων στη Μ. Ασία
ε. Σύνοδος Φερράρας- Φλωρεντίας
(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: αλληλέγγυον, γενίτσαροι.
Μονάδες 7+8=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1 Λ, 2 Σ, 3 Λ, 4 Λ, 5 Σ
(ΙΙ) δ, β, ε, α, γ
1.β.
αλληλέγγυον: Κεφάλαιο 2, 3. Κοινωνία, γ. Η κοινωνία του χωριού και η πάλη κατά των δυνατών, «[…] Το μεγαλύτερο πλήγμα…της κοινότητας […]».
γενίτσαροι : Κεφάλαιο 4, 6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους, β. Η οργάνωση του κράτους των Οθωμανών, «[…] το σώμα των γενιτσάρων…στρατιωτών […]».