Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 1793 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24523 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 2.5.α. Η βυζαντινή διπλωματία 7.4.β. Η έκρηξη της Επανάστασης (1789)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24523
Ύλη: 2.5.α. Η βυζαντινή διπλωματία 7.4.β. Η έκρηξη της Επανάστασης (1789)
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(I) Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 1. Ο Ηράκλειος υιοθέτησε τον τίτλο:
  α. πιστός εν Χριστώ βασιλεύς
  β. αυτοκράτωρ Ρωμαίων (imperator Romanorum)
  γ. καίσαρ (Caesar)
  δ. αύγουστος (augustus)

 2. Την ημέρα των Χριστουγέννων του έτους 800, ο Κάρολος ο Μέγας (Καρλομάγνος) στέφθηκε:
  α. πατρίκιος της Ρώμης
  β. ελέω Θεού βασιλεύς
  γ. Μέγας και ειρηνοποιός αυτοκράτωρ, κυβερνήτης του Ρωμαϊκού κράτους
  δ. αυλάρχης

 3. Ο Βασίλειος Β' συνήψε ευνοϊκή εμπορική συνθήκη με:
  α. τους Γενουάτες
  β. τους Άραβες
  γ. τους Βούλγαρους
  δ. τους Βενετούς

 4. Κληρονόμος των πνευματικών παραδόσεων και των πολιτικών ιδεών του Βυζαντίου φιλοδόξησε, μετά την Άλωση, να γίνει:
  α. η Ιταλία
  β. η Ρωσία
  γ. η Δύση
  δ. η Οθωμανική Αυτοκρατορία

 5. Στην αναβίωση των ελληνικών γραμμάτων στη Δύση υπήρξε καθοριστική η συμβολή:
  α. των μοναχών
  β. των νέων ανακαλύψεων
  γ. των Ελλήνων λογίων που κατέφυγαν στην Ιταλία
  δ. του πρώτου περίπλου της γης

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Δύο (2) στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν:

Α Β
1. Μωάμεθ
2. Βόρης
3. Ισαάκιος Β' Άγγελος
4. Βάσκο ντα Γκάμα
5. Μαρτίνος Λούθηρος
α. Νίκαια
β. Πορτογαλία
γ. Γερμανία
δ. Αραβία
ε. Βουλγαρία
στ. Κωνσταντινούπολη
ζ. Μοραβία

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ιστορικών όρων: Λογοθέτης του Δρόμου, Όρκος του Σφαιριστηρίου.
Μονάδες 8+7=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1α, 2γ, 3δ, 4β, 5γ
(ΙΙ) 1δ, 2ε, 3στ, 4β, 5γ
1.β.
Λογοθέτης του Δρόμου : Κεφάλαιο 2, 5. Η διεθνής ακτινοβολία του Βυζαντίου, α. Η βυζαντινή διπλωματία, «[…] Ο Λογοθέτης του Δρόμου … βυζαντινών πρεσβειών κ.α. […]» ή/και Κεφάλαιο 1, 2. Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641). Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις, β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, «[…] Εκτός από το Λογοθέτη του Γενικού … ένα είδος πρωθυπουργού.[…]»
Όρκος του Σφαιριστηρίου : Κεφάλαιο 7, 4. Η Γαλλική επανάσταση και η Ναπολεόντεια περίοδος (1789-1815), β. Η έκρηξη της της Επανάστασης (1789), Η σύγκληση των Γενικών Τάξεων, «[…] Τότε, οι αντιπρόσωποι της Τρίτης Τάξης… απαραβίαστα […]»