Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 3745 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24525 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 1.2.β. Η βασιλεία του Ηρακλείου - Εσωτερική αναδιοργάνωση 6.4.δ. Η Αντιμεταρρύθμιση
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24525
Ύλη: 1.2.β. Η βασιλεία του Ηρακλείου - Εσωτερική αναδιοργάνωση 6.4.δ. Η Αντιμεταρρύθμιση
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως προς την ορθότητά τους γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Η απόφαση της συνόδου της Κωνσταντινούπολης (843 μ. Χ.) για αποκατάσταση των εικόνων οριστικοποίησε την αποτυχία του κράτους να επιβάλει ολοκληρωτικά τη βούλησή του στην Εκκλησία.

  2. Μετά τον εκχριστιανισμό των Σλάβων, η Λειτουργία και το κήρυγμα στη Μοραβία γίνονταν στην ελληνική γλώσσα.

  3. Κατά τον 12ο αιώνα οι πόλεις στη Δυτική Ευρώπη γίνονται κέντρα συναλλαγών, κινητήριες δυνάμεις της παραγωγής.

  4. Γενική ήταν η εντύπωση ότι η παραμονή των σταυροφόρων της Τέταρτης Σταυροφορίας στην Κωνσταντινούπολη θα ήταν προσωρινή.

  5. Η συμβολή των Ελλήνων λογίων που κατέφυγαν στην Ιταλία, μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς, στην αναβίωση των Ελληνικών γραμμάτων στη Δύση δεν ήταν σημαντική.

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Ένα (1) στοιχείο της στήλης Β περισσεύει:

Α Β
1. Κάρολος ο Μέγας (Καρλομάγνος)
2. Ερρίκος ΣΤ'
3. Μιχαήλ Κομνηνός Δούκας
4. Αλβαρέζ Καμπράλ
5. Αμέρικο Βεσπούτσι
α. Κράτος της Ηπείρου
β. Αμερική
γ. Βραζιλία
δ. Φραγκικό βασίλειο
ε. Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας
στ. Γερμανική αυτοκρατορία

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ιστορικών όρων: θέματα, κατάλογος απαγορευμένων βιβλίων (Index Librorum Prohibitorum).
Μονάδες 7+8=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1Σ, 2Λ, 3Σ, 4Σ, 5Λ
(ΙΙ) 1δ, 2στ, 3α, 4γ, 5β
1.β.
θέματα : Κεφάλαιο 1, 2. Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641). Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις, β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, «[…] Τα θέματα αρχικά … σε διοικητικές περιφέρειες.[…]».
Κατάλογος απαγορευμένων βιβλίων (Index Librorum Prohibitorum) : Κεφάλαιο 6, 4. Θρησκευτική μεταρρύθμιση (1517-1555), δ. Η Αντιμεταρρύθμιση, «[…] Επειδή στη διάδοση…περιείχαν αιρετικές θέσεις. […]»