Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 2943 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24526 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 1.2.β. Η βασιλεία του Ηρακλείου - Εσωτερική αναδιοργάνωση 6.4.δ. Η Αντιμεταρρύθμιση
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24526
Ύλη: 1.2.β. Η βασιλεία του Ηρακλείου - Εσωτερική αναδιοργάνωση 6.4.δ. Η Αντιμεταρρύθμιση
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως προς την ορθότητά τους γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Από τα τέλη του 10ου αιώνα στο Βυζάντιο οι αγροτικές κοινότητες και ο δήμος υφίστανται την ασφυκτική πίεση των μεγαλογαιοκτημόνων.

  2. Στην κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας του φεουδαρχικού συστήματος βρίσκονταν οι φεουδάρχες.

  3. Από τα τέλη του 12ου αιώνα στην Ευρώπη αρχίζει να διαδίδεται ο θεσμός των εμποροπανηγύρεων.

  4. Στην κρίσιμη στιγμή της πολιορκίας της Κωνσταντινούπολης από τον Μωάμεθ Β' η βοήθεια από τη Δύση υπήρξε ουσιαστική και πολυπληθής.

  5. Οι φορείς του ανθρωπισμού αρνούνταν κάθε σχέση με τη θρησκεία.

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Ένα (1) στοιχείο της στήλης Β περισσεύει:

Α Β
1. Λέων Γ' Ίσαυρος
2. Βασίλειος Β'
3. Ηράκλειος
4. Χριστόφορος Κολόμβος
5. Μοντεσκιέ
α. αποκατάσταση των εικόνων
β. διατύπωση της θεωρίας της διάκρισης των εξουσιών
γ. υιοθέτηση του ελληνικού τίτλου βασιλεύς πιστός εν Χριστώ
δ. έναρξη εικονομαχίας
ε. πίστη στη σφαιρικότητα της Γης
στ. ευνοϊκή εμπορική συμφωνία με τους Βενετούς

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ιστορικών όρων: θέματα, Ιερά Εξέταση.
Μονάδες 7+8=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1Σ, 2Λ, 3Σ, 4Λ, 5Λ
(ΙΙ) 1δ, 2στ, 3γ, 4ε, 5β
1.β.
θέματα : Κεφάλαιο 1, 2. Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641). Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις, β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, «[…] Τα θέματα αρχικά … σε διοικητικές περιφέρειες.[…]».
Ιερά Εξέταση : Κεφάλαιο 6, 4. Θρησκευτική μεταρρύθμιση (1517-1555), δ. Η Αντιμεταρρύθμιση, «[…] Παράλληλα επιχειρήθηκε … πάνω στην πυρά (autodafe). […]»