Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 4433 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24652 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: Κεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843). 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054). 2.3. Κοινωνία Κεφάλαιο 4. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση. Κεφάλαιο 6. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648).
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24652
Ύλη: Κεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843). 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054). 2.3. Κοινωνία Κεφάλαιο 4. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση. Κεφάλαιο 6. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648).
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β. Δύο (2) στοιχεία της στήληςΑ περισσεύουν.

Α Β
1. καθολικός άνθρωπος
2. Βονιφάτιος ο Μομφερρατικός
3. Λέων Γ' Ίσαυρος
4. Ιωάννης Η' Παλαιολόγος
5. Μιχαήλ Κομνηνός Δούκας
6. Καρλομάγνος
7. Μάρκος ο Ευγενικός
α. Ίδρυσε το κράτος (Δεσποτάτο) της Ηπείρου
β. Στέφθηκε αυτοκράτωρ το 800 μ.Χ. στη Ρώμη
γ. Αποτελεί το πρότυπο ανθρώπου της Αναγέννησης
δ. Εξέδωσε το πρώτο εικονομαχικό διάταγμα
ε. Αναζήτησε βοήθεια κατά των Οθωμανών στη Δύση.

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 1. Ο πατριάρχης Φώτιος πρωταγωνίστησε:
  α. στο Σχίσμα του 1054
  β. στο Πρώτο Σχίσμα (867)
  γ. στην κήρυξη της Πρώτης Σταυροφορίας
  δ. στην κήρυξη της Τέταρτης Σταυροφορίας

 2. Άμεσοι υποτελείς του βασιλιά στην κοινωνική ιεραρχία της φεουδαρχίας ήταν:
  α. οι ελεύθεροι γεωργοί
  β. οι πάροικοι
  γ. οι ιππότες
  δ. οι φεουδάρχες

 3. Στρατιωτικό σώμα των Οθωμανών δεν αποτελούσαν:
  α. οι ιππείς-τιμαριούχοι
  β. οι γενίτσαροι
  γ. οι φεουδάρχες
  δ. οι γαζήδες

 4. Από τους λίγους δυτικούς που έσπευσαν σε βοήθεια της Κωνσταντινούπολης κατά την πολιορκία από τους Οθωμανούς ήταν:
  α. ο Ιουστινιάνης
  β. ο Γεώργιος Σκεντέρμπεης
  γ. ο Ιωάννης Ουνυάδης
  δ. ο Ταμερλάνος

 5. Τον πρώτο περίπλου της γης ανέλαβε να πραγματοποιήσει:
  α. ο Χριστόφορος Κολόμβος
  β. ο Φερδινάνδος Μαγγελάνος
  γ. ο Αμέρικο Βεσπούτσι
  δ. ο Βάσκο ντα Γκάμα

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: χαλίφης, βασιλικοί.
Μονάδες 7+8=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1γ, 2-, 3δ, 4ε, 5α, 6β, 7-
(ΙΙ) 1β, 2δ, 3γ, 4α, 5β
1.β.
Χαλίφης : Κεφάλαιο 1, 3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, β. Η οργάνωση των Αράβων, «[…] Μετά τον θάνατο… των εντολών του Κορανίου. […]».
Βασιλικοί : Κεφάλαιο 2, 3. Κοινωνία, α. Η ανώτερη αριστοκρατία, «[…] Από τα τέλη του 10ου αι. … την αυτοκρατορική εύνοια. […]».