Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 6111 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24653 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: Κεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843). Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054). 2.4.γ. Η νομοθεσία Κεφάλαιο 4. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση. Κεφάλαιο 6. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648). 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24653
Ύλη: Κεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843). Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054). 2.4.γ. Η νομοθεσία Κεφάλαιο 4. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση. Κεφάλαιο 6. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648). 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως προς την ορθότητά τους γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Τα θέματα αρχικά ήταν στρατιωτικές μονάδες μετακινούμενες ανά την επικράτεια.

  2. Το Κοράνιο καθορίζει μόνο τη θρησκευτική συμπεριφορά των πιστών μουσουλμάνων.

  3. Την περίοδο του Σχίσματος μεταξύ των δύο εκκλησιών οι σύγχρονοι έδωσαν στο γεγονός ιδιαίτερη προσοχή.

  4. Στα μέσα του 11ου αιώνα παρουσιάζονται στη Δυτική Ευρώπη και στη Βόρεια Ιταλία οι πρώτες ενδείξεις μιας αρχόμενης ακμής.

  5. Η Μεταρρύθμιση δεν επέφερε σημαντικές μεταβολές στη νοοτροπία των ανθρώπων της εποχής και στις κοινωνικές τους σχέσεις.

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογική σειρά, αρχίζοντας από το αρχαιότερο:
α. Μεταρρύθμιση του Λούθηρου
β. Ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τον Μιχαήλ Παλαιολόγο
γ. Εφεύρεση της τυπογραφίας
δ. Ανακάλυψη της Αμερικής από τον Κολόμβο
ε. Ίδρυση της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας
(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ιστορικών όρων: Επαναγωγή, καθολικός άνθρωπος (homo universalis).
Μονάδες 7+8= 15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1Σ, 2Λ, 3Σ, 4Σ, 5Λ
(ΙΙ) ε, β, γ, δ, α
1.β.
Επαναγωγή : Κεφάλαιο 2, 4. Διοίκηση και νομοθεσία, γ. Η νομοθεσία, «[…] Σε μεγαλύτερο βαθμό επηρεάζεται… που συνεργάζονται στενά. […]»
Αναφορά στο Φώτιο ως εμπνευστή της θεωρίας των δύο εξουσιών είναι αποδεκτή.
Καθολικός άνθρωπος (homouniversalis): Κεφάλαιο 6, 2.Αναγέννηση και ανθρωπισμός, β. Το κίνημα του ανθρωπισμού, Ο καθολικός άνθρωπος, «[…] Οι ανθρωπιστές οραματίζονται … υπεύθυνο για τη μοίρα του. […]»