Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 6197 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24655 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: Κεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843). 1.2.β. Η βασιλεία του Ηρακλείου - Εσωτερική αναδιοργάνωση Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054). 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας Κεφάλαιο 3. Από το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054-1204). Κεφάλαιο 4. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση. Κεφάλαιο 6. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648).
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24655
Ύλη: Κεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843). 1.2.β. Η βασιλεία του Ηρακλείου - Εσωτερική αναδιοργάνωση Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054). 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας Κεφάλαιο 3. Από το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054-1204). Κεφάλαιο 4. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση. Κεφάλαιο 6. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648).
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α. Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 1. Τα θέματα αρχικά ήταν:
  α. διοικητικές περιφέρειες του Βυζαντινού κράτους
  β. κτήματα από τα οποία οι στρατιώτες εξασφάλιζαν τον οπλισμό τους
  γ. στρατιωτικές μονάδες μετακινούμενες ανά την επικράτεια
  δ. εύρωστες και ομοιογενείς κοινότητες αγροτών

 2. Το 800 μ.Χ. στέφθηκε αυτοκράτορας στη Ρώμη ο:
  α. Κάρολος ο Μέγας (Καρλομάγνος)
  β. Κάρολος Μαρτέλος
  γ. Πιπίνος Α'
  δ. Κωνσταντίνος ΣΤ'

 3. Δεν ήταν μέσο που χρησιμοποιούσε η βυζαντινή διπλωματία:
  α. οι χορηγίες
  β. η σύναψη συμμαχιών
  γ. ο εκχριστιανισμός λαών
  δ. η εγκατάσταση μόνιμων διπλωματικών αντιπροσωπειών

 4. Στα μέσα του 11ου αιώνα πραγματοποιείται στην Ευρώπη μία:
  α. βιομηχανική επανάσταση
  β. γεωργική επανάσταση
  γ. τεχνολογική επανάσταση
  δ. εθνική επανάσταση

 5. Το Νοέμβριο του 1095 ο πάπας Ουρβανός κήρυξε:
  α. την Πρώτη Σταυροφορία
  β. την Τέταρτη Σταυροφορία
  γ. τον Ιερό πόλεμο
  δ. το Σχίσμα μεταξύ των δύο εκκλησιών

 6. Ανύψωσε την αυτοκρατορία της Νίκαιας ο:
  α. Ιωάννης Καντακουζηνός
  β. Μιχαήλ Κομνηνός Δούκας
  γ. Ιωάννης Βατάτζης
  δ. Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος

 7. Οι πρώτες κατακτήσεις των Οθωμανών έγιναν με αξιοποίηση του παλιού ισλαμικού θεσμού των:
  α. γενιτσάρων
  β. ιπποτών
  γ. βασιλικών
  δ. γαζήδων

 8. Την Πόλη ανέλαβε να υπερασπιστεί, στην πολιορκία της από το Μωάμεθ Β', ο:
  α. Ιωάννης ΣΤ' Καντακουζηνός
  β. Ιωάννης Η' Παλαιολόγος
  γ. Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος
  δ. Γεώργιος Σκεντέρμπεης

 9. Στη διάδοση της Αναγέννησης και του Ανθρωπισμού υπήρξε καταλυτική και η συμβολή:
  α. του Κορανίου
  β. της τυπογραφίας
  γ. του Λουθηρανισμού
  δ. της εκκλησίας

 10. Κατά την Αντιμεταρρύθμιση, η Καθολική εκκλησία αναδιοργάνωσε ένα μεσαιωνικό θεσμό:
  α. την Ιερά Εξέταση
  β. τη Δίαιτα
  γ. τα συγχωροχάρτια
  δ. την Ομολογία της Αυγούστας

Μονάδες 10

1.β. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών όρων: στρατιωτόπια, τελετή της περιβολής.
Μονάδες 8+7=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
1γ, 2α, 3δ, 4β, 5α, 6γ, 7δ, 8γ, 9β, 10α
1.β.
στρατιωτόπια: Κεφάλαιο 1, 2. Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641). Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις, β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, «[…] Οι στρατιώτες διέθεταν στρατιωτόπια … στον πρωτότοκο γιο[…]».
τελετή της περιβολής : Κεφάλαιο 2, 7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της Φεουδαρχίας, α. Χαρακτηριστικά και εξέλιξη, «[…] Η επίσημη αναγνώριση … αφαίρεση του φέουδου[…]».