Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 998 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24657 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: Κεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843). Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054). 2.3. Κοινωνία Κεφάλαιο 3. Από το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054-1204). Κεφάλαιο 4. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση. 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους Κεφάλαιο 6. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648).
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24657
Ύλη: Κεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843). Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054). 2.3. Κοινωνία Κεφάλαιο 3. Από το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054-1204). Κεφάλαιο 4. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση. 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους Κεφάλαιο 6. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648).
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Από τα τέλη του 10ου αιώνα τα συμφέροντα των μεγάλων γαιοκτημόνων στο Βυζαντινό Κράτος έρχονταν σε σύγκρουση με εκείνα της παλατιανής αριστοκρατίας.

  2. Οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις του Καρλομάγνου συνετέλεσαν στη διαμόρφωση του φεουδαρχικού συστήματος στη Δύση.

  3. Η ιδέα της σταυροφορίας ήταν, κατά την επικρατέστερη άποψη, διαδεδομένη στο Βυζάντιο.

  4. Στην ενίσχυση των ανθρωπιστικών σπουδών στη Δύση συνέβαλαν Έλληνες λόγιοι κατά τον 15ο και 16ο αιώνα.

  5. Ο Χριστόφορος Κολόμβος, αντίθετα με τους Πορτογάλους, ακολούθησε δυτική κατεύθυνση στα ταξίδια του προς την ανατολική Ασία.

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογική σειρά, αρχίζοντας από το αρχαιότερο και καταλήγοντας στο πιο πρόσφατο:
α. θυροκόλληση των 95 θέσεων του Λουθήρου
β. Πρώτη Σταυροφορία
γ. στέψη του Καρλομάγνου στη Ρώμη
δ. κατάληψη της Προύσας από τον Ορχάν
ε. έναρξη της Εικονομαχίας
(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: αλληλέγγυον, γενίτσαροι.
Μονάδες 7+8=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1 Λ, 2 Σ, 3 Λ, 4 Σ, 5 Σ
(ΙΙ) ε, γ, β, δ, α
1.β.
αλληλέγγυον : Κεφάλαιο 2, 3. Κοινωνία, γ. Η κοινωνία του χωρίου και η πάλη κατά των δυνατών, «[…] Το μεγαλύτερο πλήγμα … της κοινότητας […]».
γενίτσαροι : Κεφάλαιο 4, 6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους, β. Η οργάνωση του κράτους των Οθωμανών, «[…] Το σώμα των ιππέων τιμαριούχων … στρατιωτών […]».