Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 3628 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24675 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 2.4.γ. Η νομοθεσία 7.1. Ο Διαφωτισμός
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24675
Ύλη: 2.4.γ. Η νομοθεσία 7.1. Ο Διαφωτισμός
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β’ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

 1. Τα μοναστήρια και οι μοναχοί δεν επλήγησαν από την εικονομαχία, αν και τα μοναστήρια αποτελούσαν τα προπύργια της εικονολατρίας.

 2. Στη διάρκεια του 9ου αι. οι σκλαβηνίες που βρίσκονταν στα νοτιοδυτικά του Χερσονήσου του Αίμου εξελίχθηκαν στα πρώτα κρατίδια των Σέρβων και Κροατών.

 3. Η δυναστεία των Μακεδόνων κατέβαλε προσπάθειες για να πλήξει τους δυνατούς.

 4. Μετά την Άλωση οι Σταυροφόροι επέδειξαν μεγάλο σεβασμό απέναντι στον πληθυσμό και στα έργα τέχνης της Βασιλεύουσας.

 5. Μετά την πτώση του Βυζαντίου ως αποδέκτης και συνεχιστής της Βυζαντινής πνευματικής κληρονομιάς φιλοδόξησε να γίνει η Ρωσία.

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 1. Η στρατιωτικοποίηση της μεσοβυζαντινής κοινωνίας εκφράζεται με:
  α. την εμφάνιση των οικογενειακών επωνύμων
  β. την οικοδόμηση πολλών κάστρων
  γ. την επέκταση του δικτύου των θεμάτων
  δ. όλα τα παραπάνω

 2. Οι Άραβες αναχαιτίστηκαν το 732 στο Πουατιέ της Γαλλίας από:
  α. τον Κάρολο Μαρτέλο
  β. τον Κάρολο τον Μέγα (Καρλομάγνο)
  γ. τον Πιπίνο Α'
  δ. τους γιους του Πιπίνου Α'

 3. Στο Πρώτο Σχίσμα πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραμάτισε ο:
  α. πατριάρχης Μιχαήλ Κηρουλάριος
  β. πατριάρχης Φώτιος
  γ. πάπας Ουρβανός Β'
  δ. πάπας Ιννοκέντιος Γ'

 4. Ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β' συνήψε ευνοϊκή εμπορική συνθήκη με τους:
  α. Γενουάτες
  β. Άραβες
  γ. Βενετούς
  δ. Τούρκους

 5. Η τριχοτόμηση της κρατικής εξουσίας προτάθηκε, στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, από τον:
  α. Μοντεσκιέ
  β. Ρουσσό
  γ. Βολταίρο
  δ. Λοκ

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: Βασιλικά, μετακένωση.
Μονάδες 8+7 = 15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1Λ, 2Λ, 3Σ, 4Λ, 5Σ
(ΙΙ) 1δ, 2α, 3β, 4γ, 5α
1.β.
Βασιλικά: Κεφάλαιο 2, 4. Διοίκηση και νομοθεσία, γ. Η νομοθεσία, «[…] Έργο της ίδιας εποχής… αντανακλά κυρίως τις συνθήκες του 6ου αιώνα […]».
μετακένωση: Κεφάλαιο 7, 1. Ο Διαφωτισμός, δ. Οι επιδράσεις του Διαφωτισμού, Η απήχηση στον ελλαδικό χώρο και στη Βαλκανική, «[…] Ο Κοραής υποστηρίζει τη μετακένωση… την ελληνική κλασική Αρχαιότητα […]».