Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 3013 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24677 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 2.3. Κοινωνία 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24677
Ύλη: 2.3. Κοινωνία 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β’ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 1. Ο Βασίλειος Β' συνήψε εμπορική συμφωνία με:
  α. τη Γένουα
  β. τη Φλωρεντία
  γ. τη Φλάνδρα
  δ. τη Βενετία

 2. Στην κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας του φραγκικού κράτους ήταν:
  α. οι κόμητες
  β. οι βαρώνοι
  γ. ο βασιλιάς
  δ. οι μαρκήσιοι

 3. Ένα από τα χαρακτηριστικά της γεωργικής επανάστασης είναι:
  α. η τριζωνική καλλιέργεια
  β. η αύξηση του πληθυσμού
  γ. η ανάπτυξη της βιοτεχνίας
  δ. η ανάπτυξη του εμπορίου

 4. Την Πρώτη Σταυροφορία κήρυξε ο πάπας:
  α. Ιννοκέντιος Γ'
  β. Ουρβανός Β'
  γ. Λέων Γ'
  δ. Λέων Ι'

 5. Η τελευταία πόλη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς το 1461 ήταν :
  α. η Καλλίπολη
  β. η Κωνσταντινούπολη
  γ. η Προύσα
  δ. η Τραπεζούντα

(Μονάδες 5)

(II) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογική σειρά, αρχίζοντας από το παλαιότερο:
α. εφεύρεση τυπογραφίας
β. άλωση Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους
γ. Ειρήνη της Αυγούστας
δ. πρώτος περίπλους της γης
ε. ανακάλυψη Αμερικής
(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των ιστορικών όρων: αλληλέγγυον, Ανθρωπισμός.
Μονάδες 8+7=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1δ, 2γ, 3α, 4β, 5δ
(II) β, α, ε, δ, γ
1.β.
αλληλέγγυον: Κεφάλαιο 2, 3. Κοινωνία, γ. Η κοινωνία του χωριού και η πάλη κατά των δυνατών, «[…] Το μεγαλύτερο πλήγμα … αγροτών της κοινότητας. […]»
Ανθρωπισμός: Κεφάλαιο 6, 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός, β. Το κίνημα του Ανθρωπισμού, Η ρήξη με το Μεσαίωνα «[...] Ο άνθρωπος της Αναγέννησης... ονομάστηκε ανθρωπισμός. […]»