Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 2532 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24681 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας 7.1. Ο Διαφωτισμός
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24681
Ύλη: 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας 7.1. Ο Διαφωτισμός
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β’ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις παρακάτω ερωτήσεις:

 1. Τα εικονομαχικά μέτρα που έλαβε η κεντρική εξουσία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας δικαιολογούνται πολιτικά από:
  α. την εκδήλωση της θεϊκής οργής
  β. την κρισιμότητα των περιστάσεων λόγω των απειλών που δεχόταν η αυτοκρατορία από τους Άραβες και τους Σλάβους
  γ. τη σύμφωνη γνώμη της Εκκλησίας της Ρώμης
  δ. έναν σεισμό μεταξύ Θήρας και Θηρασίας

 2. Ο Ιωάννης Βατάτζης:
  α. ίδρυσε την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας
  β. ανέκτησε την Κωνσταντινούπολη από τους Λατίνους
  γ. επέβαλε δυσβάσταχτη φορολογία στους φτωχούς αγρότες
  δ. κατέστησε την Αυτοκρατορία της Νίκαιας διεθνώς υπολογίσιμη δύναμη

 3. Ο Τζον Λοκ διατύπωσε την αρχή:
  α. του οικονομικού φιλελευθερισμού
  β. της γενικής βούλησης
  γ. του κοινωνικού συμβολαίου
  δ. της διάκρισης των εξουσιών

 4. Η ελευθερία στην οικονομική δραστηριότητα που εκφράστηκε τον 18ο αι. με τη φράση laissez faire, laissez passer :
  α. ήταν σύμφωνη προς το πνεύμα του μερκαντιλισμού
  β. ήταν αντίθετη με το πνεύμα του οικονομικού φιλελευθερισμού
  γ. υποστήριζε τον κρατικό παρεμβατισμό
  δ. οδήγησε στη διαμόρφωση του κεφαλαιοκρατικού-καπιταλιστικού συστήματος

 5. Η Συντακτική Συνέλευση κατά τη Γαλλική Επανάσταση ψήφισε:
  α. τη Συνθήκη του Καμποφόρμιο
  β. τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη
  γ. τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας
  δ. το Δόγμα Μονρόε

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με εκείνα της στήλης Β. Δύο (2) στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν.

Α Β
1. Βολταίρος
2. Ρήγας Βελεστινλής
3. Μοντεσκιέ
4. Ντιντερό
5. Αδαμάντιος Κοραής
α. μέση οδός
β. εφεύρεση της τυπογραφίας
γ. Μεγάλη Χάρτα της Ελλάδος
δ. θεωρία της διάκρισης των εξουσιών
ε. υπεράσπιση της ανεξιθρησκίας
στ. Εγκυκλοπαίδεια
ζ. κοινωνικό συμβόλαιο

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: τελετή της περιβολής, Νεοελληνικός Διαφωτισμός.
Μονάδες 7+8 = 15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1β, 2δ, 3γ, 4δ, 5β
(ΙΙ) 1ε, 2γ, 3δ, 4στ, 5α
1.β.
τελετή της περιβολής: Κεφάλαιο 2, 7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της Φεουδαρχίας, α. Χαρακτηριστικά και εξέλιξη, «[…] Η επίσημη αναγνώριση … αφαίρεση του φέουδου […]».
Νεοελληνικός Διαφωτισμός: Κεφάλαιο 7, 1. Ο Διαφωτισμός δ. Οι επιδράσεις του Διαφωτισμού, Η απήχηση στον ελλαδικό χώρο και στη Βαλκανική «[…] Η μεταβολή των οικονομικών … Νεοελληνικός Διαφωτισμός […]».