Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 1708 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24682 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 1.7.α. Σκλαβηνίες 4.8.γ. Η κρίση της φεουδαρχίας
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24682
Ύλη: 1.7.α. Σκλαβηνίες 4.8.γ. Η κρίση της φεουδαρχίας
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β’ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως προς την ορθότητά τους γράφοντας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Από τα τέλη του 10ου αι. στο Βυζάντιο η αριστοκρατία της γης και η αριστοκρατία των αξιωμάτων συνδέονται με επιγαμίες, σχηματίζοντας κυρίαρχη τάξη στην οποία δεσπόζουν οι βασιλικοί.

  2. Οι ευνοούμενοι υποτελείς στο σύστημα της φεουδαρχίας ορκίζονταν ότι θα παρέχουν προστασία στον ιεραρχικά ανώτερο άρχοντά τους στα πλαίσια της τελετής περιβολής.

  3. Στα μέσα του 11ου αιώνα στη Δυτική Ευρώπη δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες για την εξασφάλιση περισσότερης και καλύτερης ποιότητας τροφής του πληθυσμού.

  4. Το κίνημα της Αναγέννησης ξεκίνησε από τις πόλεις της Ιταλίας.

  5. Στα τέλη του Μεσαίωνα η πλειονότητα του ρωμαιοκαθολικού κλήρου είχε εξαιρετική μόρφωση.

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της στήλης Α με εκείνα της στήλης Β. Δύο (2) στοιχεία της στήλης Α περισσεύουν.

Α Β
1. εφεύρεση της τυπογραφίας
2. Ιερά Εξέταση
3. θέματα
4. Τρίτη Ρώμη
5. εικονομαχία
6. Σχίσμα των Εκκλησιών
7. Διαφωτισμός
α. διεκδίκηση της πρωτοκαθεδρίας της Ρώμης στον χριστιανικό κόσμο
β. στρατιωτόπια
γ. ορθός λόγος
δ. ανεικονικές αντιλήψεις
ε. Αντιμεταρρύθμιση

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: σκλαβηνίες, Μαύρος Θάνατος.
Μονάδες 8+7 = 15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1Σ, 2Λ, 3Σ, 4Σ, 5Λ
(ΙΙ) 2ε, 3β, 5δ, 6α, 7γ
1.β.
σκλαβηνίες : Κεφάλαιο 1, 7. Σλάβοι και Βούλγαροι α. Σκλαβηνίες «[…] Οι μόνιμες εγκαταστάσεις των Σλάβων … φόρο υποτέλειας […]».
Μαύρος Θάνατος: Κεφάλαιο 4, 8. Η δυτική Ευρώπη στη διάρκεια του ύστερου Μεσαίωνα, γ . Η κρίση της φεουδαρχίας «[…] Το μεγαλύτερο πλήγμα … του ευρωπαϊκού πληθυσμού […]».