Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 2831 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24683 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 1.2.β. Η βασιλεία του Ηρακλείου - Εσωτερική αναδιοργάνωση 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24683
Ύλη: 1.2.β. Η βασιλεία του Ηρακλείου - Εσωτερική αναδιοργάνωση 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β’ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογικά σειρά, αρχίζοντας από το αρχαιότερο και καταλήγοντας στο πιο πρόσφατο:
α. Σχίσμα των δύο Εκκλησιών
β. έναρξη της Εικονομαχίας
γ. Δ' Σταυροφορία
δ. ίδρυση της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας
ε. στέψη του Καρλομάγνου στη Ρώμη
(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της στήλης Α με εκείνα της στήλης Β. Δύο (2) στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν.

Α Β
1. Μοντεσκιέ
2. Βολταίρος
3. Άνταμ Σμιθ
4. Αδαμάντιος Κοραής
5. Ρουσσό
α. Έρευνα για τα αίτια του Πλούτου των Εθνών
β. Κοινωνικό Συμβόλαιο
γ. Το Πνεύμα των Νόμων
δ. Περί Εγκλημάτων και Ποινών
ε. υπεράσπιση της ανεξιθρησκίας και της πνευματικής ανεκτικότητας
στ. Εγκυκλοπαίδεια
ζ. μέση οδός

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: θέματα, γενίτσαροι.
Μονάδες 8+7 = 15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) β, ε, α, γ, δ
(ΙΙ) 1γ, 2ε, 3α, 4ζ, 5β
1.β.
θέματα: Κεφάλαιο 1, 2. Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641), Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις, β. Εσωτερική αναδιοργάνωση «[…] Για την αποτελεσματικότερη … ασκούσε ο στρατηγός […]».
γενίτσαροι: Κεφάλαιο 4, 6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους, β. Η οργάνωση του κράτους των Οθωμανών «[…] το σώμα των γενιτσάρων, αποτελούμενο … διοικητικών υπαλλήλων και στρατιωτών […]».