Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 733 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24685 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 25-Μαΐ-2023 Ύλη: 1.2.β. Η βασιλεία του Ηρακλείου - Εσωτερική αναδιοργάνωση 2.4.γ. Η νομοθεσία
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24685
Ύλη: 1.2.β. Η βασιλεία του Ηρακλείου - Εσωτερική αναδιοργάνωση 2.4.γ. Η νομοθεσία
Τελευταία Ενημέρωση: 25-Μαΐ-2023

ΙΣΤΟΡΙΑ Β’ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Το αλληλέγγυον ήταν ένας νόμος που στην ουσία έπληττε τους δυνατούς.

  2. Ο Κωνσταντίνος-Κύριλλος επινόησε το γλαγολιτικό αλφάβητο και μετέφρασε την Αγία Γραφή στη σλαβική γλώσσα.

  3. Ο θεσμός των εμποροπανηγύρεων βρίσκεται σε μαρασμό στα τέλη του 12ου αιώνα.

  4. Η Αναγέννηση είναι ένα καλλιτεχνικό κίνημα που αφορά κυρίως την αρχιτεκτονική και την ζωγραφική.

  5. Στη Γερμανία, μετά την Ειρήνη της Αυγούστας, επικράτησε παντού το προτεσταντικό δόγμα.

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Ένα (1) στοιχείο της στήλης Β περισσεύει.

Α Β
1. Μοντεσκιέ
2. Τζον Λοκ
3. Βολταίρος
4. Μπεκαρία
5. Ρουσσό
α. κατά του θρησκευτικού φανατισμού
β. εξανθρωπισμός της ποινικής δικαιοσύνης
γ. κατάργηση της δουλείας
δ. σεβασμός στην προσωπικότητα του παιδιού
ε. αναγνωρίζει το δικαίωμα του λαού για αντίσταση και επανάσταση
στ. διάκριση των εξουσιών

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: στρατιωτόπια, Πρόχειρος Νόμος.
Μονάδες 7+8=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1Σ, 2Σ, 3Λ, 4Λ, 5Λ
(ΙΙ) 1στ, 2ε, 3α, 4β, 5δ
β.
στρατιωτόπια : Κεφάλαιο 1, 2. Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641). Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις, β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, «[…] Οι στρατιώτες διέθεταν… στον πρωτότοκο γιο. […]»
Πρόχειρος Νόμος: Κεφάλαιο 2, 4. Διοίκηση και Νομοθεσία, γ. Η νομοθεσία, «[…] Η αναθεώρηση του ισχύοντος … αρνητική κριτική σε αυτήν. […]»