Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 4620 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24733 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 25-Μαΐ-2023 Ύλη: 6.4.δ. Η Αντιμεταρρύθμιση 7.3.β. Η ρήξη (1774) και ο πόλεμος της Ανεξαρτησίας (1775-1783)
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24733
Ύλη: 6.4.δ. Η Αντιμεταρρύθμιση 7.3.β. Η ρήξη (1774) και ο πόλεμος της Ανεξαρτησίας (1775-1783)
Τελευταία Ενημέρωση: 25-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Ο Πιπίνος Α' δώρισε στην παπική εκκλησία την περιοχή της Ραβέννας.

  2. Το αλληλέγγυον ήταν ένας φόρος που επέβαλαν οι δυνατοί.

  3. Το Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών σημειώθηκε το 1054.

  4. Ο Οσμάν υπήρξε ιδρυτής του Οθωμανικού κράτους.

  5. Η Αναγέννηση είναι ένα καλλιτεχνικό κίνημα που αφορά κυρίως την αρχιτεκτονική και την ζωγραφική.

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α' με τα στοιχεία της στήλης Β' (2 στοιχεία της στήλης Β' περισσεύουν).

Α' Β'
1. εξελληνισμός του κράτους
2. ανεικονικές αντιλήψεις
3. οργάνωση Βουλγαρικής Εκκλησίας
4. επικράτηση φεουδαρχίας
5. αποκατάσταση των εικόνων
α. Κάρολος ο Μέγας
β. Βασίλειος Β'
γ. Κάρολος Μαρτέλος
δ. Ηράκλειος
ε. Λέων Γ' Ίσαυρος
στ. Θεοδώρα
ζ. πατριάρχης Φώτιος

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: Ιερά Εξέταση, Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας.
Μονάδες 7+8=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1Σ, 2Λ, 3Σ, 4Σ, 5Λ
(ΙΙ) 1δ, 2ε, 3ζ, 4α, 5στ
1.β.
Ιερά Εξέταση : Κεφάλαιο 6, 4. Θρησκευτική Μεταρρύθμιση, δ. Η Αντιμεταρρύθμιση, «[…] Παράλληλα επιχειρήθηκε η καταστολή των μεταρρυθμιστικών ιδεών … καύσης πάνω στην πυρά (autodafe) […]».
Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας : Κεφάλαιο 7, 3. Η Αμερικανική Επανάσταση, β. Η ρήξη (1774) και ο πόλεμος της Ανεξαρτησίας (1775-1783) «[…]Η ιδεολογία της Αμερικανικής Επανάστασης … των πολιτικών ιδεών του Διαφωτισμού […]».