Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 6039 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24777 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 25-Μαΐ-2023 Ύλη: 1.2.β. Η βασιλεία του Ηρακλείου - Εσωτερική αναδιοργάνωση 1.5. Η Εικονομαχία 2.1.β. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο Εκκλησιών και το Πρώτο Σχίσμα 2.4.γ. Η νομοθεσία 2.5.στ. Το Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης 4.8.γ. Η κρίση της φεουδαρχίας 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός 6.4.β. Η Μεταρρύθμιση του Λουθήρου
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24777
Ύλη: 1.2.β. Η βασιλεία του Ηρακλείου - Εσωτερική αναδιοργάνωση 1.5. Η Εικονομαχία 2.1.β. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο Εκκλησιών και το Πρώτο Σχίσμα 2.4.γ. Η νομοθεσία 2.5.στ. Το Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης 4.8.γ. Η κρίση της φεουδαρχίας 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός 6.4.β. Η Μεταρρύθμιση του Λουθήρου
Τελευταία Ενημέρωση: 25-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 1. Ο Ηράκλειος υιοθέτησε τον ελληνικό τίτλο:
  α. αυτοκράτωρ των Ρωμαίων
  β. βασιλεύς, πιστός εν Χριστώ
  γ. μέγας και ειρηνοποιός αυτοκράτωρ
  δ. κυβερνήτης του Ρωμαϊκού κράτους

 2. Την ανώτατη στρατιωτική και πολιτική εξουσία των θεμάτων ασκούσε:
  α. ο Λογοθέτης του Δρόμου
  β. ο πατριάρχης
  γ. ο στρατηγός
  δ. ο αυλάρχης

 3. Ιδρυτής του Οθωμανικού κράτους θεωρείται:
  α. ο Προφήτης Μωάμεθ
  β. ο Βαγιαζήτ
  γ. ο Μουράτ Α'
  δ. ο Οσμάν ή Οθμάν

 4. Το μεγαλύτερο πλήγμα για την ευρωπαϊκή κοινωνία κατά τον 14ο αι. ήταν:
  α. η επέκταση των Οθωμανών
  β. η ενίσχυση της απόλυτης μοναρχίας
  γ. η επιδημία βουβωνικής πανώλης
  δ. οι φυσικές ακταστροφές

 5. Η εφεύρεση της τυπογραφίας πραγματοποιήθηκε το 1450 από:
  α. τον Έρασμο
  β. τον Γεώργιο Σχολάριο
  γ. τον Γεώργιο Γεμιστό
  δ. τον Ιωάννη Γουτεμβέργιο

(Μονάδες 5)

(II) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογική σειρά, αρχίζοντας από το παλαιότερο:
α. Οριστικό Σχίσμα μεταξύ των δύο εκκλησιών
β. Τέλος της εικονομαχίας
γ. Πρώτο Σχίσμα μεταξύ των δύο εκκλησιών
δ. Ειρήνη της Αυγούστας
ε. Σύνοδος Φερράρας Φλωρεντίας
(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: Βασιλικά, Αναγέννηση
Μονάδες 8+7=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1β, 2γ, 3δ, 4γ, 5δ
(ΙΙ) β, γ, α, ε, δ
1.β.
Βασιλικά: Κεφάλαιο 2, 4. Διοίκηση και νομοθεσία, γ. Η νομοθεσία, «[...] Έργο της ίδιας εποχής... τις συνθήκες του 6ου αιώνα. [...]»
Αναγέννηση : Κεφάλαιο 6, 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός, «[…] Παρόλο που ο όρος … δημιουργικό και ερευνητικό. […]»