Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 6195 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24779 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 25-Μαΐ-2023 Ύλη: 1.2.β. Η βασιλεία του Ηρακλείου - Εσωτερική αναδιοργάνωση 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ 1.7.α. Σκλαβηνίες 2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων 2.3. Κοινωνία 2.4.γ. Η νομοθεσία 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας 3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24779
Ύλη: 1.2.β. Η βασιλεία του Ηρακλείου - Εσωτερική αναδιοργάνωση 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ 1.7.α. Σκλαβηνίες 2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων 2.3. Κοινωνία 2.4.γ. Η νομοθεσία 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας 3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους
Τελευταία Ενημέρωση: 25-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1α.
(Ι) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Ένα (1) στοιχείο της στήλης Β περισσεύει:

Α Β
1. Λογοθέτης του Δρόμου α. Νησίδες σλαβικού πληθυσμού
2. Δυνατοί β. Είχε την ευθύνη των οικονομικών του κράτους
3. Εγίρα γ. Υπεύθυνος για την υποδοχή των ξένων πρεσβευτών
4. Σκλαβηνίες δ. Στρατιώτες στρατολογημένοι με τη βία
5. Γενίτσαροι ε. Μεγάλοι γαιοκτήμονες
στ. Αρχή του μουσουλμανικού ημερολογίου

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα από τον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Τα στρατιωτόπια ήταν στρατιωτικές μονάδες, μετακινούμενες ανά την επικράτεια.

  2. Στο σύστημα της τριζωνικής καλλιέργειας καλλιεργούνταν τρία διαφορετικά είδη προϊόντων διαφορετικά κάθε χρόνο.

  3. Οι λειτουργίες της φεουδαρχίας είναι πέντε.

  4. Ο νερόμυλος αποτέλεσε την κύρια πηγή ενέργειας των πόλεων στην Ευρώπη κατά τον 11ο αιώνα.

  5. Ο Σλάβος ηγεμόνας Ραστισλάβος ζήτησε από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Μιχαήλ Γ’ να εκχριστιανίσει τους Σλάβους της Μοραβίας.

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: θεοκρατικό κράτος, Πρόχειρος Νόμος (870-879).
Μονάδες 7+8=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1γ, 2ε, 3στ, 4α, 5δ
(ΙΙ) 1Λ, 2Λ, 3Λ, 4Σ, 5Σ
1.β.
θεοκρατικό κράτος : Κεφάλαιο 1, 3. H εμφάνιση του Ισλάμ, β. Η οργάνωση των Αράβων, «[…] Η θρησκευτική κοινότητα … και κοσμικός ηγέτης […]».
Πρόχειρος Νόμος : Κεφάλαιο 2, 4. Διοίκηση και νομοθεσία, γ. Η νομοθεσία, «[…] Η αναθεώρηση … αρνητική κριτική σε αυτήν […]».