Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 5911 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24781 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 25-Μαΐ-2023 Ύλη: 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ 1.5. Η Εικονομαχία 1.6.β. Στρατιωτικοποίηση και εποικισμοί 1.7.α. Σκλαβηνίες 2.1.β. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο Εκκλησιών και το Πρώτο Σχίσμα 2.3. Κοινωνία 3.7.α. Οι Σταυροφορίες - Οι αιτίες 3.7.δ. Η Τέταρτη Σταυροφορία 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός 6.3.ε. Η Ευρώπη μετά τις Ανακαλύψεις 6.4.β. Η Μεταρρύθμιση του Λουθήρου
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24781
Ύλη: 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ 1.5. Η Εικονομαχία 1.6.β. Στρατιωτικοποίηση και εποικισμοί 1.7.α. Σκλαβηνίες 2.1.β. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο Εκκλησιών και το Πρώτο Σχίσμα 2.3. Κοινωνία 3.7.α. Οι Σταυροφορίες - Οι αιτίες 3.7.δ. Η Τέταρτη Σταυροφορία 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός 6.3.ε. Η Ευρώπη μετά τις Ανακαλύψεις 6.4.β. Η Μεταρρύθμιση του Λουθήρου
Τελευταία Ενημέρωση: 25-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογική σειρά, αρχίζοντας από το παλαιότερο και καταλήγοντας στο πιο πρόσφατο:
α. Ειρήνη της Αυγούστας
β. Πρώτο Σχίσμα
γ. Εφεύρεση της τυπογραφίας
δ. Τέταρτη Σταυροφορία
ε. Σύνοδος της Ιέρειας
(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα από τον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Οι Σλάβοι, κατά τη διάρκεια των επιδρομών τους, ενδιαφέρονταν πρωτίστως για λεηλασίες και δευτερευόντως για εγκατάσταση.

  2. Η εμφάνιση στρατιωτικών επωνύμων θεωρείται δείγμα της βαθμιαίας στρατιωτικοποίησης του Βυζαντίου.

  3. Τον Νοέμβριο του 1095 ο πάπας Ουρβανός Β’ κήρυξε την Α’ Σταυροφορία.

  4. «Οι άνθρωποι δεν γεννιούνται, αλλά γίνονται», είπε ο Πετράρχης, σημαντικός εκπρόσωπος της ανθρωπιστικής κίνησης στην Ευρώπη.

  5. Τα λιμάνια της Σεβίλλης, της Λισαβόνας και της Αμβέρσας απέκτησαν μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα μετά τις Ανακαλύψεις.

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: Χαλίφης, β ασιλικοί.
Μονάδες 7+8=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) ε, β, δ, γ, α
(ΙΙ) 1Λ, 2Σ, 3Σ, 4Λ, 5Σ
1.β.
Χαλίφης : Κεφάλαιο 1, 3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, β. Η οργάνωση των Αράβων, «[…] Μετά το θάνατο … του Κορανίου […]»
βασιλικοί : Κεφάλαιο 2, 3. Κοινωνία, α. Η ανώτερη αριστοκρατία, «[…] Από τα τέλη του 10ου αιώνα … την αυτοκρατορική εύνοια […]»