Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 9602 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24782 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 25-Μαΐ-2023 Ύλη: 1.2.γ. Εξελληνισμός του κράτους 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ 1.8.β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης 3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη 3.7.α. Οι Σταυροφορίες - Οι αιτίες 3.7.δ. Η Τέταρτη Σταυροφορία 3.7.ε. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός 6.3.γ. Οι Ευρωπαίοι ανακαλύπτουν τον κόσμο
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24782
Ύλη: 1.2.γ. Εξελληνισμός του κράτους 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ 1.8.β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης 3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη 3.7.α. Οι Σταυροφορίες - Οι αιτίες 3.7.δ. Η Τέταρτη Σταυροφορία 3.7.ε. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός 6.3.γ. Οι Ευρωπαίοι ανακαλύπτουν τον κόσμο
Τελευταία Ενημέρωση: 25-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Οι μεταρρυθμίσεις του Καρλομάγνου αποτέλεσαν σταθμό για τη διαμόρφωση του συστήματος της φεουδαρχίας.

  2. Ο θεσμός των εμποροπανηγύρεων άρχισε να διαδίδεται κατά την περίοδο της Αναγέννησης.

  3. Οι Λατίνοι κατά την παραμονή τους στην Κωνσταντινούπολη επέβαλαν βαρύτατη φορολογία προκαλώντας αντιδράσεις.

  4. Ο Ιωάννης Βατάτζης επένδυσε ιδιαίτερα στην ανάπτυξη του εμπορίου.

  5. Ο Χριστόφορος Κολόμβος, όταν αποβιβάστηκε στο Σαν Σαλβαδόρ (1492), πίστεψε πως είχε φθάσει στις Ινδίες.

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Ένα (1) στοιχείο της στήλης Β περισσεύει.

Α Β
1. Μωάμεθ
2. Ηράκλειος
3. Ουρβανός Β'
4. Βονιφάτιος ο Μομφερρατικός
5. Μανουήλ Β' Παλαιολόγος
α. κάλεσε τους πιστούς σε ιερό πόλεμο για την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων
β. αρχηγός της Τέταρτης Σταυροφορίας
γ. υιοθέτησε τον ελληνικό τίτλο πιστός εν Χριστώ βασιλεύς
δ. γνώριζε τον Χριστιανισμό και τον Ιουδαϊσμό
ε. ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης
στ. ζήτησε βοήθεια από τη Δύση κατά των Τούρκων

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: Χαλίφης, ανθρωπισμός.
Μονάδες 8+7=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1Σ, 2Λ, 3Σ, 4Λ, 5Σ
(ΙΙ) 1δ, 2γ, 3α, 4β, 5στ
1.β.
Χαλίφης: Κεφάλαιο 1, 3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, β. Η οργάνωση των Αράβων «[…] Μετά τον θάνατο του Μωάμεθ… του Κορανίου[…]»
Ανθρωπισμός: Κεφάλαιο 6, 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός, β. Το κίνημα του Ανθρωπισμού, Η ρήξη με τον Μεσαίωνα, «Ο άνθρωπος της Αναγέννησης… ανθρωπισμός. […]»