Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 7118 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24783 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 25-Μαΐ-2023 Ύλη: 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ 1.5. Η Εικονομαχία 1.8.β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης 2.3. Κοινωνία 2.5.α. Η βυζαντινή διπλωματία 2.5.ζ. Οι σχέσεις με τις ιταλικές ναυτικές πόλεις 3.7.δ. Η Τέταρτη Σταυροφορία 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός 6.4.β. Η Μεταρρύθμιση του Λουθήρου 6.4.δ. Η Αντιμεταρρύθμιση
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24783
Ύλη: 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ 1.5. Η Εικονομαχία 1.8.β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης 2.3. Κοινωνία 2.5.α. Η βυζαντινή διπλωματία 2.5.ζ. Οι σχέσεις με τις ιταλικές ναυτικές πόλεις 3.7.δ. Η Τέταρτη Σταυροφορία 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός 6.4.β. Η Μεταρρύθμιση του Λουθήρου 6.4.δ. Η Αντιμεταρρύθμιση
Τελευταία Ενημέρωση: 25-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Στη σύνοδο της Ιέρειας (754) αποφασίστηκε η αποκατάσταση των εικόνων.

  2. Ο Κάρολος Μαρτέλος στέφθηκε από τον πάπα ελέω Θεού βασιλεύς των Φράγκων το 754.

  3. Το αλληλέγγυον ως νόμος αποτέλεσε βαρύ πλήγμα για τους δυνατούς του βυζαντινού χωρίου.

  4. Ο εκχριστιανισμός χρησιμοποιήθηκε ως βασικό μέσο της βυζαντινής διπλωματίας για την ασφάλεια της αυτοκρατορίας.

  5. Η ίδρυση νέων μοναχικών ταγμάτων ήταν ένα από τα μέτρα που υιοθέτησε η Καθολική Εκκλησία για την αντιμετώπιση της Μεταρρύθμισης.

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Δύο (2) στοιχεία της στήλης Α περισσεύουν.

Α Β
1. Βασίλειος Β'
2. Ιννοκέντιος Γ'
3. Αλέξιος Ε' Δούκας Μούρτζουφλος
4. Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος
5. Ιωάννης Βατάτζης
6. Βαγιαζήτ
7. Λέων Ι'
α. εξέδωσε συγχωροχάρτια.
β. εξασφάλισε την άμυνα των ανατολικών συνόρων της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας με τη δημιουργία στρατιωτικών κτημάτων.
γ. κατέλαβε πραξικοπηματικά τον θρόνο του Βυζαντίου το 1204.
δ. φιλόδοξος πάπας στον οποίο ανήκε η ιδέα της Τέταρτης Σταυροφορίας.
ε. συνήψε ευνοϊκή εμπορική συνθήκη με τους Βενετούς.

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: ιερός πόλεμος (τζιχάντ), καθολικός άνθρωπος.
Μονάδες 8+7=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1Λ, 2Λ, 3Σ, 4Σ, 5Σ
(ΙΙ) 1ε, 2δ, 3γ, 5β, 7α
1.β.
ιερός πόλεμος (τζιχάντ) : Κεφάλαιο 1, 3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, β. Η οργάνωση των Αράβων, «[…] Για τους μουσουλμάνους… την είσοδό τους στον Παράδεισο. […]»
Καθολικός άνθρωπος: Κεφάλαιο 6, 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός, β. Το κίνημα του Ανθρωπισμού, Ο καθολικός άνθρωπος «[…] Οι ανθρωπιστές... μοίρα του.[…]»