Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 5440 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24786 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 25-Μαΐ-2023 Ύλη: 2.1.β. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο Εκκλησιών και το Πρώτο Σχίσμα 2.5.ζ. Οι σχέσεις με τις ιταλικές ναυτικές πόλεις 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας 3.7.ε. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια 4.8.γ. Η κρίση της φεουδαρχίας 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός 6.3.γ. Οι Ευρωπαίοι ανακαλύπτουν τον κόσμο 6.4.β. Η Μεταρρύθμιση του Λουθήρου
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24786
Ύλη: 2.1.β. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο Εκκλησιών και το Πρώτο Σχίσμα 2.5.ζ. Οι σχέσεις με τις ιταλικές ναυτικές πόλεις 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας 3.7.ε. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια 4.8.γ. Η κρίση της φεουδαρχίας 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός 6.3.γ. Οι Ευρωπαίοι ανακαλύπτουν τον κόσμο 6.4.β. Η Μεταρρύθμιση του Λουθήρου
Τελευταία Ενημέρωση: 25-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο Θέμα
1.α.
(Ι) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογικά σειρά, αρχίζοντας από το αρχαιότερο και καταλήγοντας στο πιο πρόσφατο:
α. Διάδοση της επιδημίας του Μαύρου Θανάτου στην Ευρώπη.
β. Ανακάλυψη της τυπογραφίας από τον Γουτεμβέργιο.
γ. Αφορισμός του πάπα Νικολάου Α' (Πρώτο Σχίσμα).
δ. Ειρήνη της Αυγούστας.
ε. Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους.
(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Δύο (2) στοιχείο της στήλης Α περισσεύουν.

Α Β
1. Βασίλειος Β'
2. Βαγιαζήτ
3. Θεόδωρος Λάσκαρης
4. Μιχαήλ Κομνηνός Δούκας
5. Ορχάν
6. Φερδινάνδος Μαγγελάνος
7. Αλβαρέζ Καμπράλ
α. Ανακάλυψη της Βραζιλίας
β. Ίδρυση Αυτοκρατορίας Νικαίας
γ. σύναψη εμπορικής συνθήκης με Βενετούς.
δ. Οργάνωση κράτους Οθωμανών.
ε. Ίδρυση κράτους Ηπείρου.

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων : τελετή της περιβολής, ανθρωπισμός.
Μονάδες 8+7=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) γ, ε, α, β, δ
(ΙΙ) 1γ, 3β, 4ε, 5δ, 7α
1.β.
τελετή της περιβολής : Κεφάλαιο 2, 7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της Φεουδαρχίας. α. Χαρακτηριστικά και εξέλιξη. «[…]Η επίσημη αναγνώριση… την αφαίρεση του φέουδου[…]»
Ανθρωπισμός: Κεφάλαιο 6, 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός, β. Το κίνημα του Ανθρωπισμού, Η ρήξη με το Μεσαίωνα «[...] Ο άνθρωπος της Αναγέννησης... ονομάστηκε ανθρωπισμός[…]».