Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 7634 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24790 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 25-Μαΐ-2023 Ύλη: 1.5. Η Εικονομαχία 1.6.β. Στρατιωτικοποίηση και εποικισμοί 1.8.β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης 2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων 2.5.στ. Το Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών 3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη 3.7.δ. Η Τέταρτη Σταυροφορία 3.7.ε. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης 4.8.γ. Η κρίση της φεουδαρχίας 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24790
Ύλη: 1.5. Η Εικονομαχία 1.6.β. Στρατιωτικοποίηση και εποικισμοί 1.8.β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης 2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων 2.5.στ. Το Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών 3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη 3.7.δ. Η Τέταρτη Σταυροφορία 3.7.ε. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης 4.8.γ. Η κρίση της φεουδαρχίας 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
Τελευταία Ενημέρωση: 25-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Δύο (2) στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν.

Α Β
1. Θεόδωρος Λάσκαρης
2. Πιπίνος Α'
3. καρδινάλιος Ουμβέρτος
4. πάπας Ιννοκέντιος Γ'
5. Κωνσταντίνος Ε' (Ίσαυρος)
α. επί της βασιλείας του κορυφώθηκε η Εικονομαχία.
β. συνέλαβε την ιδέα της διοργάνωσης της Τέταρτης Σταυροφορίας.
γ. αναζήτησε βοήθεια στη Δύση για την αντιμετώπιση των Οθωμανών.
δ. δώρισε στην Αγία Έδρα εδάφη από τη Ραβέννα έως τη Ρώμη και πήρε τον τίτλο του πατρικίου των Ρωμαίων.
ε. συγκεντρώθηκαν γύρω του με επίκεντρο τη Νίκαια της Βιθυνίας οι πιστές δυνάμεις του Βυζαντίου.
στ. φέρει σημαντικές ευθύνες για το Σχίσμα του 1054.
ζ. υπερασπίστηκε την Κωνσταντινούπολη κατά την πολιορκία της από τους Οθωμανούς.

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Με την εποικιστική πολιτική που εφάρμοσε το Βυζαντινό κράτος από τα μέσα του 7ου έως τα μέσα του 9ου αι., σλαβικοί πληθυσμοί από τις σκλαβηνίες των Βαλκανίων μεταφέρθηκαν σε περιοχές της Μ. Ασίας.

  2. Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ' βάπτισε χριστιανό τον ηγεμόνα των Βουλγάρων, δίνοντάς του το όνομά του.

  3. Με τη γεωργική επανάσταση που πραγματοποιήθηκε στη Δυτική Ευρώπη στα μέσα του 11ου αι. αυξήθηκαν οι καλλιεργήσιμες γαίες και υιοθετήθηκαν τεχνολογικές καινοτομίες.

  4. Μετά την αποκατάσταση στον βυζαντινό θρόνο του αυτοκράτορα Ισαακίου Β' Αγγέλου, οι σταυροφόροι εγκατέλειψαν την Κωνσταντινούπολη.

  5. Με την οικοδόμηση του Ρούμελη-Χισάρ οι Οθωμανοί επιδίωκαν να ανακόψουν τον ανεφοδιασμό της Κωνσταντινούπολης από τις πόλεις του Ευξείνου Πόντου.

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: Μαύρος Θάνατος, Αναγέννηση.
Μονάδες 7+8=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1ε, 2δ, 3στ, 4β, 5α
(ΙΙ) 1Σ, 2Σ, 3Σ, 4Λ, 5Σ
1.β.
Μαύρος Θάνατος: Κεφάλαιο 4, 8. Η δυτική Ευρώπη στη διάρκεια του ύστερου Μεσαίωνα, γ. Η κρίση της φεουδαρχίας, «[…] Το μεγαλύτερο πλήγμα… του ευρωπαϊκού πληθυσμού. […]»
Αναγέννηση : Κεφάλαιο 6, 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός, «[…] πρόκειται για μια γενικότερη … δημιουργικό και ερευνητικό. […]»