Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 1435 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 25078 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 30-Απρ-2024 Ύλη: 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ 2.4.γ. Η νομοθεσία
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 25078
Ύλη: 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ 2.4.γ. Η νομοθεσία
Τελευταία Ενημέρωση: 30-Απρ-2024
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογικά σειρά, αρχίζοντας από το αρχαιότερο και καταλήγοντας στο πιο πρόσφατο:
α. Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους
β. Έναρξη της Εικονομαχίας
γ. Κήρυξη της Α' Σταυροφορίας
δ. Στέψη του Καρλομάγνου ως αυτοκράτορα και κυβερνήτη του Ρωμαϊκού Κράτους
ε. Κατάληψη της Προύσας από τους Οθωμανούς
(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:
Στο Ισλάμ η θρησκευτική κοινότητα ταυτίζεται με το κράτος.
Το 732 ο Κάρολος Μαρτέλος αναχαίτισε στο Πουατιέ της Γαλλίας την προέλαση των Αράβων στην Ευρώπη.
Η Επαναγωγή αποτελούσε τη μεγαλύτερη νομική συλλογή του βυζαντινού κράτους και στηρίχθηκε κυρίως στην ιουστινιάνεια νομοθεσία.
Το αλληλέγγυο ήταν νόμος που καθιερώθηκε από τους Μακεδόνες βασιλείς και απάλλασσε τους δυνατούς από κάθε φορολογική υποχρέωση.
Στη Σύνοδο της Φερράρας-Φλωρεντίας (1438-9) ο βυζαντινός αυτοκράτορας Ιωάννης Η' Παλαιολόγος δέχτηκε την υποταγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Καθολική, προκειμένου να εξασφαλίσει βοήθεια από τους Δυτικούς για την αντιμετώπιση των Οθωμανών.
(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: Εγίρα, Πρόχειρος Νόμος.
Μονάδες 8+7=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) β, δ, γ, α, ε
(ΙΙ) 1Σ, 2Σ, 3Λ, 4Λ, 5Σ
1.β.
Εγίρα : Κεφάλαιο 1, 3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, β. Η οργάνωση των Αράβων, «[…] ο Μωάμεθ εκδιώχθηκε το 622… (Εγίρα). […]»
Πρόχειρος Νόμος: Κεφάλαιο 2, 4. Διοίκηση και νομοθεσία, γ. Η Νομοθεσία, «[…] Η αναθεώρηση του ισχύοντος δικαίου… έντονη κριτική σ’ αυτήν. […]»