Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 3125 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 25201 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 30-Απρ-2024 Ύλη: 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.1 Ομηρική Εποχή (1100-750 π.Χ.) 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η εποχή του Περικλή Ο Πελοποννησιακός πόλεμος (431-404 π.Χ.) Ο πολιτισμός 1.2 Τα χαρακτηριστικά του Ελληνιστικού κόσμου 2.2 Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 1.1 Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.)
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 25201
Ύλη: 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.1 Ομηρική Εποχή (1100-750 π.Χ.) 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η εποχή του Περικλή Ο Πελοποννησιακός πόλεμος (431-404 π.Χ.) Ο πολιτισμός 1.2 Τα χαρακτηριστικά του Ελληνιστικού κόσμου 2.2 Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 1.1 Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.)
Τελευταία Ενημέρωση: 30-Απρ-2024
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 1. Η ομηρική εποχή ονομάζεται επίσης:
  α. μυκηναϊκή εποχή
  β. ελληνιστική εποχή
  γ. «χρυσούς αιών»
  δ. σκοτεινοί χρόνοι

 2. Ο δεύτερος ελληνικός αποικισμός οργανώθηκε κατά:
  α. την αρχαϊκή εποχή
  β. την κλασική εποχή
  γ. τους ελληνιστικούς χρόνους
  δ. τη ρωμαϊκή περίοδο

 3. Με την Καλλίειο συνθήκη:
  α. οι Πέρσες αναγνώρισαν την ανεξαρτησία των ελληνικών πόλεων της Μ. Ασίας
  β. Αθηναίοι και Σπαρτιάτες συνθηκολόγησαν
  γ. Σπαρτιάτες και Πέρσες συνθηκολόγησαν
  δ. οι Σπαρτιάτες παρέδωσαν τις ελληνικές πόλεις των παραλίων της Μ. Ασίας στους Πέρσες

 4. Ο Περικλής θέλησε να επεκτείνει την εμπορική επιρροή των Αθηναίων στη(ν):
  α. Πελοπόννησο
  β. Δύση
  γ. Κύπρο
  δ. Αίγυπτο

 5. Ο Κάτων ο Τιμητής απέδιδε την ευθύνη της αλλοίωσης των ρωμαϊκών ηθών στους:
  α. πληβείους
  β. Γράκχους
  γ. Αιγυπτίους
  δ. Έλληνες
  (Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητα της ιστορικής πληροφορίας, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

 1. Ο Ερίκος Σλήμαν αποκρυπτογράφησε τη γραμμική Β' γραφή.

 2. Τα θεωρικά ήταν το αντίτιμο της ελεύθερης εισόδου των πολιτών της κλασικής Αθήνας στο θέατρο.

 3. Ο σοφιστής Γοργίας πρώτος προέβαλε την πανελλήνια ιδέα.

 4. Κατά την ελληνιστική περίοδο μερικές περιοχές του ελλαδικού χώρου οργανώθηκαν σε ομοσπονδίες.

 5. Ο Οκταβιανός Αύγουστος συγκέντρωσε στο πρόσωπό του τα σπουδαιότερα αξιώματα της ρωμαϊκής πολιτείας.
  (Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: βουλή των γερόντων (ομηρικών κοινωνιών) (Μονάδες 7) , πραιτωριανοί (Μονάδες 8).
Μονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) 1δ, 2α, 3α, 4β, 5δ
(ΙΙ) 1Λ, 2Λ, 3Σ, 4Σ, 5Σ
1.β. βουλή των γερόντων (ομηρικών κοινωνιών) : Ομηρική εποχή (1100-750 π.Χ.), «[…] Δίπλα στο … εξουσία […]».
πραιτωριανοί: Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.), «[…]Στη Ρώμη … επιθυμίες τους […]».