Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 4637 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 25203 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 26-Μαΐ-2023 Ύλη: 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.1 Ομηρική Εποχή (1100-750 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η συμμαχία της Δήλου - Αθηναϊκή ηγεμονία Η εποχή του Περικλή Ο πολιτισμός 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της 3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica 1.1 Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.)
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 25203
Ύλη: 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.1 Ομηρική Εποχή (1100-750 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η συμμαχία της Δήλου - Αθηναϊκή ηγεμονία Η εποχή του Περικλή Ο πολιτισμός 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της 3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica 1.1 Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.)
Τελευταία Ενημέρωση: 26-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητα της ιστορικής πληροφορίας, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

 1. Η αποκρυπτογράφηση της γραμμικής Β' γραφής πραγματοποιήθηκε από τον J. Champollion.
 2. Η Α' Αθηναϊκή Συμμαχία είχε αρχικά ως έδρα της τη Δήλο.
 3. Ο Περικλής εκλεγόταν κάθε χρόνο στρατηγός με δημοκρατικές διαδικασίες.
 4. Το μετοίκιο ήταν ο φόρος που πλήρωναν οι Αθηναίοι πολίτες την κλασική εποχή.
 5. Ο Αθηναίος Μέτων διακρίθηκε στην αστρονομία και τα μαθηματικά.

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 1. Στα φυλετικά κράτη που δημιουργήθηκαν στον ελληνικό χώρο κατά τον 9ο αι. π.Χ. ο βασιλιάς:
  α. εκλεγόταν από τη βουλή των γερόντων
  β. εκλεγόταν από την εκκλησία του δήμου
  γ. εκλεγόταν από τη συνέλευση των πολεμιστών
  δ. ήταν κληρονομικός

 2. Με τη μάχη στα Λεύκτρα:
  α. οι Έλληνες αντιμετώπισαν νικηφόρα τους Πέρσες
  β. επιβλήθηκε ο Φίλιππος Β' ως αδιαφιλονίκητος ηγέτης όλων των Ελλήνων
  γ. άρχισε η Θηβαϊκή ηγεμονία
  δ. έληξε η Θηβαϊκή ηγεμονία

 3. Η ίδρυση της Ρώμης, σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα, αποδίδεται στους:
  α. Ίωνες
  β. Αιγυπτίους
  γ. Ετρούσκους
  δ. Μυκηναίους

 4. Η Δωδεκάδελτος αποτελεί καταγραφή του εθιμικού δικαίου των:
  α. Αθηναίων
  β. Ρωμαίων
  γ. Σπαρτιατών
  δ. Θουρίων

 5. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Οκταβιανός Αύγουστος:
  α. χρησιμοποίησε αυταρχικές μεθόδους άσκησης της εξουσίας
  β. εφάρμοσε συμβιβαστική πολιτική κατά την κατανομή της εξουσίας
  γ. αδιαφόρησε για την ειρήνη και ασφάλεια του ρωμαϊκού κράτους
  δ. αδιαφόρησε απολύτως για την ανάπτυξη της γεωργίας

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: εστίαση (Μονάδες 5) , δικτάτορας (Μονάδες 5), νομοδιδάσκαλοι (Μονάδες 5).
Μονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1.α.
(Ι) 1Λ, 2Σ, 3Σ, 4Λ, 5Λ
(ΙΙ) 1δ, 2γ, 3γ, 4β, 5β
1.β. εστίαση: Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.), Η εποχή του Περικλή, «[…] η εστίαση … γιορτές […]». 
δικτάτορας: Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας – Res publica, «[…] Όταν … δικτάτορας […]». 
νομοδιδάσκαλοι : Οι διάδοχοι του Αυγούστου (14-193 μ.Χ.), «[…] Το ρωμαϊκό … νομοδιδάσκαλοι […]».