Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 2647 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 25207 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 30-Απρ-2024 Ύλη: 2. Η Αίγυπτος 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.1 Ομηρική Εποχή (1100-750 π.Χ.) Η πανελλήνια ιδέα Ο Φίλιππος Β΄και η ένωση των Ελλήνων 1.2 Τα χαρακτηριστικά του Ελληνιστικού κόσμου 3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica 2.2 Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 1.2 Οι διάδοχοι του Αυγούστου (14-193 μ.Χ.)
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 25207
Ύλη: 2. Η Αίγυπτος 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.1 Ομηρική Εποχή (1100-750 π.Χ.) Η πανελλήνια ιδέα Ο Φίλιππος Β΄και η ένωση των Ελλήνων 1.2 Τα χαρακτηριστικά του Ελληνιστικού κόσμου 3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica 2.2 Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 1.2 Οι διάδοχοι του Αυγούστου (14-193 μ.Χ.)
Τελευταία Ενημέρωση: 30-Απρ-2024
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητα της ιστορικής πληροφορίας, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα από τον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Ο ιστορικός Ηρόδοτος αποκαλεί την Αίγυπτο δώρο των θεών.

  2. Ο Φίλιππος Β' ακολούθησε επεκτατική εξωτερική πολιτική.

  3. Ο ελληνιστικός κόσμος, Έλληνες και αλλοεθνείς, λειτούργησαν μέσα σε ένα ενιαίο οικονομικό σύστημα.

  4. Η ρωμαϊκή κοινωνία την περίοδο της βασιλείας συγκροτείται από τους πατρικίους, τους ιερείς και τους πληβείους.

  5. Με το διάταγμα του Καρακάλλα, όλοι οι κάτοικοι της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ελεύθεροι και δούλοι, αναγνωρίστηκαν ως Ρωμαίοι πολίτες.
    (Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογική σειρά, αρχίζοντας από το αρχαιότερο:
α. τρωική εκστρατεία
β. Βασίλειος ή Ανταλκίδειος ειρήνη
γ. δεύτερος ελληνικός αποικισμός
δ. μάχη στη Χαιρώνεια
ε. εκλογή Γάιου Γράκχου ως δημάρχου
(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: λααγέτας (7 μονάδες), νομοδιδάσκαλοι (8 μονάδες).
Μονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) 1Λ, 2Σ, 3Σ, 4Λ, 5Λ
(ΙΙ) α, γ, β, δ, ε
1.β. λααγέτας : Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός, «[…] Υποτελείς … λααγέτας [από το λαός + ἡγοῦμαι] […]».
νομοδιδάσκαλοι : Οι διάδοχοι του Αυγούστου, «[…] Το ρωμαϊκό … νομοδιδάσκαλοι […]».