Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 796 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 26510 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 30-Απρ-2024 Ύλη: 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (1ος αι. π.Χ.-3ος αι. μ.Χ.)
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 26510
Ύλη: 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (1ος αι. π.Χ.-3ος αι. μ.Χ.)
Τελευταία Ενημέρωση: 30-Απρ-2024
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητα της ιστορικής πληροφορίας, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

 1. Ο Ρα, θεός Ήλιος, ήταν ο μεγαλύτερος θεός στην αρχαία Αίγυπτο.

 2. Η δωρική εξάπολη είχε ως κέντρο της τον ναό του Ποσειδώνα, στο ακρωτήριο της Μυκάλης.

 3. Ο Φίλιππος Β' έκοψε χρυσό νόμισμα, που βαθμιαία εκτόπισε τους περσικούς δαρεικούς από τον ελλαδικό χώρο.

 4. Στη Ρώμη, κατά την περίοδο της βασιλείας, δεν υπήρχε αρχικά καμία διαφοροποίηση ανάμεσα στις τάξεις των πατρικίων και των πελατών.

 5. Η καταγραφή του εθιμικού δικαίου στη Ρώμη (Δωδεκάδελτος) ενίσχυσε την αυθαίρετη συμπεριφορά των πατρικιών.
  (Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 1. Η παρακμή του μυκηναϊκού κόσμου οφείλεται:
  α. στις επιδρομές των Χετταίων
  β. στην τρωική εκστρατεία
  γ. στην απουσία εργασιακής εξειδίκευσης
  δ. στην απώλεια των αγορών της Ανατολής

 2. Το σύστημα διακυβέρνησης στα ελληνιστικά βασίλεια ήταν:
  α. ολιγαρχία
  β. τυραννίδα
  γ. απόλυτη μοναρχία
  δ. μια μορφή βασιλείας που περιοριζόταν από βουλή

 3. Η Αλεξάνδρεια ήταν γνωστή στην ελληνιστική εποχή για:
  α. τον βωμό του Διός
  β. τη διαίρεσή της σε τέσσερις συνοικισμούς
  γ. την παραγωγή της περγαμηνής
  δ. τη Βιβλιοθήκη της

 4. Η μορφή της ελληνικής γλώσσας που προέκυψε και διαδόθηκε κατά τους ελληνιστικούς χρόνους οφείλεται:
  α. στη συγχώνευση της αιολικής και της αττικής διαλέκτου
  β. στη συγχώνευση των ελληνικών διαλέκτων, έχοντας ως βάση την αττική διάλεκτο
  γ. στην επικράτηση της αττικής διαλέκτου
  δ. στην επικράτηση της δωρικής διαλέκτου

 5. Ο Ρωμαίος δήμαρχος Τιβέριος Γράκχος (133 π.Χ.):
  α. επιχείρησε την κάθαρση της τάξης των συγκλητικών και των ιππέων
  β. πρότεινε την αναδιανομή της δημόσιας γης στους ακτήμονες
  γ. πρότεινε ο θησαυρός της Περγάμου να δοθεί στους στρατιώτες, για να αγοράσουν όπλα
  δ. ενίσχυσε την εξουσία των δημάρχων
  (Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: θεωρικά (Μονάδες 7), Ηγεμονία (Principatus) (Μονάδες 8).
Μονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) 1Σ, 2Λ, 3Σ, 4Λ, 5Λ
(ΙΙ) 1δ, 2γ, 3δ, 4β, 5β
1.β. θεωρικά: Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.), Η εποχή του Περικλή, «[…] Τα θεωρικά ήταν … τους Αθηναίους […]».
Ηγεμονία (Principatus): Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.), «[…] Ο Αύγουστος … πολίτη (princeps)  […]».