Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 2611 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Προσανατολισμού Τάξη: Γ' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 27928 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 15-Απρ-2024 Ύλη: Β. Η Ελληνική οικονομία κατά το 19ο αιώνα Γ. Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα Β. Χειραφέτηση και αναμόρφωση (1844 -1880) Γ. Δικομματισμός και εκσυγχρονισμός (1880-1909) Δ. Ο Παρευξείνιος Ελληνισμός κατά το 19ο και 20ό αιώνα
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Γ' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία Προσανατολισμού
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 27928
Ύλη: Β. Η Ελληνική οικονομία κατά το 19ο αιώνα Γ. Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα Β. Χειραφέτηση και αναμόρφωση (1844 -1880) Γ. Δικομματισμός και εκσυγχρονισμός (1880-1909) Δ. Ο Παρευξείνιος Ελληνισμός κατά το 19ο και 20ό αιώνα
Τελευταία Ενημέρωση: 15-Απρ-2024
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)
1ο ΘΕΜΑ

1.α.

(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα από τον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Ο βενιζελισμός θεωρούσε το ελληνικό κράτος ως μοχλό έκφρασης και ανάπτυξης του ελληνισμού.

  2. Τον Μάιο του 1927 ιδρύθηκε η Εθνική Τράπεζα, η οποία άρχισε τη λειτουργία της ένα χρόνο αργότερα.

  3. Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ήταν ηγέτης του αγγλικού κόμματος.

  4. Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ προσφύγων και γηγενών έπαψε να υπάρχει μετά τη δεκαετία του 1940.

  5. Ο μητροπολίτης Χρύσανθος πρότεινε συνεργασία με τους Κούρδους και τους Αρμένιους εναντίον του κινήματος του Κεμάλ.

(μονάδες 5)

(ΙΙ) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογική σειρά, αρχίζοντας από το αρχαιότερο:

α. επίσημη ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα

β. εντείνεται η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων

γ. η Θεσσαλία εντάσσεται στην Ελληνική επικράτεια

δ. ο Όθων αναγκάζεται να εγκαταλείψει την Ελλάδα

ε. εγκαθιδρύεται το πολίτευμα της αβασίλευτης δημοκρατίας στην Ελλάδα

(μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: «Εθνικές γαίες», Στρατιωτικός Σύνδεσμος.

Μονάδες 8 + 7 =15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1.α.

(Ι) 1-Σ, 2-Λ, 3-Σ, 4-Σ, 5-Λ

(ΙΙ) β, δ, γ, α, ε

1.β.

«Εθνικές γαίες» : Από την αγροτική οικονομία στην αστικοποίηση, Β. Η Ελληνική οικονομία κατά τον 19ο αιώνα 3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων, «[…]Από τα πολλά προβλήματα που κληροδότησε η οθωμανική κατοχή στο νέο ελληνικό κράτος … ως υποθήκη για τη σύναψη δανείων ή ως μέσα εξασφάλισης εσόδων, μέσω της εκποίησής τους..[…]»

Στρατιωτικός Σύνδεσμος : Διαμόρφωση και λειτουργία των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα, Γ. Δικομματισμός και εκσυγχρονισμός, 3. Από τη χρεοκοπία στο στρατιωτικό κίνημα στο Γουδί (1893-1909), «[…]το οποίο έγινε από τον Στρατιωτικό Σύνδεσμο, μια μυστική ένωση στρατιωτικών, με αιτήματα που...Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος δεν εγκαθίδρυσε δικτατορία, αλλά προώθησε …. Στις 15 Μαρτίου 1910 ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος διαλύθηκε έχοντας επιτύχει τις επιδιώξεις του.[…]»