Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 1806 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 29076 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 23-Μαρ-2024 Ύλη: 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 29076
Ύλη: 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
Τελευταία Ενημέρωση: 23-Μαρ-2024
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α. Να επιλέξτε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις παρακάτω προτάσεις:

 1. Στην αρχαία Αίγυπτο δεν αναπτύχθηκε η:
  α. ιατρική
  β. αστρονομία
  γ. γεωμετρία
  δ. φιλολογία

 2. Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός σχετίζεται με τη(ν):
  α. παρακμή των λαών της θάλασσας
  β. παρακμή της τυραννίδας
  γ. μετανάστευση προς τις ακτές της Μ. Ασίας
  δ. τρωική εκστρατεία

 3. Ποιο από τα παρακάτω δεν ήταν λειτουργία στην αρχαία Αθήνα;
  α. η τριηραρχία
  β. η στενο χωρία
  γ. η αρχιθεωρία
  δ. η γυμνασιαρχία

 4. Ποιο από τα παρακάτω δεν συγκαταλέγεται στα έργα του Φιλίππου Β':
  α. η μακεδονική φάλαγγα
  β. το χρυσό νόμισμα (στατήρας)
  γ. η πανελλήνια ένωση
  δ. ένα ενιαίο νομισματικό σύστημα

 5. Ο Σέλευκος ίδρυσε τη(ν):
  α. Αντιόχεια
  β. Πέργαμο
  γ. Αλεξάνδρεια
  δ. Ρόδο

Μονάδες 10

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών όρων: θεωρικά (Μονάδες 7), γραμματικοί (ελληνιστική εποχή) (Μονάδες 8).
Μονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α. 1δ, 2γ, 3β, 4δ, 5α
1.β. θεωρικά : Κλασική εποχή (480 – 323 π.Χ.), Η εποχή του Περικλή «[…] Τα θεωρικά ήταν … Αθηναίους […]»
γραμματικοί : 2.1 Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα, η Αλεξάνδρεια «Στη Βιβλιοθήκη… συγγραφέων».