Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 2821 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 29814 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 10-Ιουν-2023 Ύλη: Κεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843). 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054). 2.4.γ. Η νομοθεσία
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 29814
Ύλη: Κεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843). 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054). 2.4.γ. Η νομοθεσία
Τελευταία Ενημέρωση: 10-Ιουν-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Ο Ηράκλειος διατήρησε τον παλαιό ρωμαϊκό τίτλο imperator Romanorum (αυτοκράτωρ των Ρωμαίων).
  2. Οι σκλαβηνίες ήταν νησίδες αβαρικού πληθυσμού.
  3. Ιερό βιβλίο των Μουσουλμάνων είναι το Κοράνιο.
  4. Το πρώτο Σχίσμα των δύο εκκλησιών συνέβη τον 9ο αι. μ.Χ.
  5. Η ευρωπαϊκή μεσαιωνική κοινωνία αποκαλείται φεουδαρχική.

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Ένα (1) στοιχείο της στήλης Β περισσεύει.

Α Β
1. αλληλέγγυον
2. αυλάρχης
3. δυνατοί
4. χορηγίες
5. τελετή της περιβολής
α. αξίωμα
β. βυζαντινοί γαιοκτήμονες
γ. φεουδαρχικό σύστημα
δ. νόμος
ε. εμπορική συνθήκη
στ. βυζαντινή διπλωματία

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: ιερός πόλεμος (τζιχάντ), Πρόχειρος Νόμος.
Μονάδες 7+8=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1Λ, 2Λ, 3Σ, 4Σ, 5Σ
(ΙΙ) 1δ, 2α, 3β, 4στ, 5γ
1.β.
ιερός πόλεμος (τζιχάντ) : Κεφάλαιο 1, 3. Εμφάνιση του Ισλάμ, «[…] Οι πιστοί της νέας θρησκείας … της ραγδαίας εξάπλωσης του Ισλάμ. […]»
Πρόχειρος Νόμος: Κεφάλαιο 2, 4. Διοίκηση και νομοθεσία, γ. Η νομοθεσία, «[…] Η αναθεώρηση του ισχύοντος νόμου … κριτική σε αυτήν. […]»