Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 1492 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία (Γενικής Παιδείας) Τάξη: Γ' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 30017 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 30-Απρ-2024 Ύλη: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ (1815-1871) 3. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 - Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη Η πολιτική συγκρότηση των Ελλήνων 4. Το ελληνικό κράτος και η εξέλιξή του (1830-1881) 5. Το Ανατολικό Ζήτημα και ο Κριμαϊκός Πόλεμος Το "Ανατολικό Ζήτημα" ως ιστορικός όρος 6. Η Βιομηχανική Επανάσταση Η Βιομηχανική Επανάσταση στην Αγγλία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄. Ο Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 2. Η διεξαγωγή και η έκβαση του πολέμου (1914-1918) Ο πόλεμος γίνεται παγκόσμιος 3. Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Γ' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία (Γενικής Παιδείας)
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 30017
Ύλη: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ (1815-1871) 3. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 - Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη Η πολιτική συγκρότηση των Ελλήνων 4. Το ελληνικό κράτος και η εξέλιξή του (1830-1881) 5. Το Ανατολικό Ζήτημα και ο Κριμαϊκός Πόλεμος Το "Ανατολικό Ζήτημα" ως ιστορικός όρος 6. Η Βιομηχανική Επανάσταση Η Βιομηχανική Επανάσταση στην Αγγλία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄. Ο Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 2. Η διεξαγωγή και η έκβαση του πολέμου (1914-1918) Ο πόλεμος γίνεται παγκόσμιος 3. Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
Τελευταία Ενημέρωση: 30-Απρ-2024
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ'ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
(ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ)
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 1. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα ήταν:
  α. το «γαλλικό», το «αγγλικό» και το «ρωσικό»
  β. το «αγγλικό», το «ρωσικό» και το «ελβετικό»
  γ. το «γαλλικό», το «αγγλικό» και το «γερμανικό»
  δ. το «γαλλικό», το «γερμανικό» και το «ελβετικό»

 2. Ο πολιτικός ο οποίος διαφωνούσε στην άσκηση της αλυτρωτικής πολιτικής ήταν:
  α. ο Ιωάννης Καποδίστριας
  β. ο Εμμανουήλ Ροΐδης
  γ. ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος
  δ. ο Χαρίλαος Τρικούπης

 3. Ποιος από τους ακόλουθους παράγοντες δεν ισχύει για τη Βιομηχανική Επανάσταση στην Αγγλία του 19ου αιώνα:
  α. τεχνολογικά επιτεύγματα έδωσαν τη δυνατότητα μεγάλης αύξησης της παραγωγής κλωστών και υφασμάτων.
  β. υπήρχαν κεφάλαια για επενδύσεις από τη συσσώρευση πλούτου που εξασφάλισε η Εμπορική Επανάσταση.
  γ. η χώρα διέθετε ανεπτυγμένο πιστωτικό σύστημα.
  δ. η εκβιομηχάνιση του δευτερογενούς τομέα παραγωγής συντελέστηκε από την κυβέρνηση.

 4. Στην έξοδο των Ηνωμένων Πολιτειών από την ουδετερότητα το 1917 συνέβαλε:
  α. η Ρωσική Επανάσταση
  β. η απεριόριστη χρήση του υποβρυχίου
  γ. η άνοδος του πολιτικού Κλεμανσό στη γαλλική πρωθυπουργία
  δ. το α και το γ μαζί

 5. Μετά την εκθρόνιση του Κωνσταντίνου το 1917 αναγορεύτηκε βασιλιάς της Ελλάδας:
  α. ο Γεώργιος Β'
  β. ο Κωνσταντίνος Β''
  γ. ο Γεώργιος Α'
  δ. ο δευτερότοκος γιος του Αλέξανδρος
  Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών όρων: Ανατολικό Ζήτημα, «Νοεμβριανά».
Μονάδες 8+7=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
1α, 2γ, 3δ, 4β, 5δ
1.β.
Ανατολικό Ζήτημα : Κεφάλαιο Α, 5. Το Ανατολικό Ζήτημα και ο Κριμαϊκός Πόλεμος, Το «Ανατολικό Ζήτημα» ως ιστορικός όρος «[…]Ανατολικό Ζήτημα ονομάζεται …νέος μεγάλος αντίπαλος των Οθωμανών Τούρκων, οι Ρώσοι […]».
«Νοεμβριανά»: Κεφάλαιο Γ, 3. Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, Το Κίνημα της «Εθνικής Άμυνας» και τα «Νοεμβριανά». […] «Η απουσία ωστόσο ομοφωνίας μεταξύ των συμμάχων της Συνεννόησης … ως συνέπεια τη σκλήρυνση της θέσης της Γαλλίας έναντι του Κωνσταντίνου και την εκθρόνισή του […]».