Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 1356 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Άλγεβρα Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 31569 Θέμα: 2
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Φεβ-2023 Ύλη: 3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Άλγεβρα
Θέμα: 2
Κωδικός Θέματος: 31569
Ύλη: 3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Φεβ-2023
ΘΕΜΑ 2

Δίνεται η συνάρτηση \(f(x)=-3συν2x\), \(x∈\mathbb{R}\)

α) Να βρείτε την περίοδο, τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή τηςσυνάρτησης \(f\).
(Μονάδες 12)

β) Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα τιμών και να παραστήσετε γραφικά τη συνάρτηση \(f\) σε διάστημαμιας περιόδου.
(Μονάδες 13)

\(x\) \(0\) \(\dfrac{π}{4}\) \(\dfrac{π}{2}\) \(\dfrac{3π}{4}\) \(π\)
\(2x\)
\(συν2x\)
\(f(x)=-3συν2x\)
ΛΥΣΗ

α) Η συνάρτηση \(f(x)=-3συν2x\) είναι της μορφής \(f(x)=ρσυν(ωx)\), με \(ρ=-3\) και \(ω=2\). Άρα η περίοδος της \(f\) είναι \(Τ=\dfrac{2π}{ω}=\dfrac{2π}{2}=π\), η μέγιστη τιμή της είναι \(3\) και η ελάχιστη είναι \(-3\).

β) Σε διάστημα πλάτους μιας περιόδου, δηλαδή \(π\), έχουμε τον παρακάτω πίνακα τιμών της συνάρτησης \(f\) :

\(x\) \(0\) \(\dfrac{π}{4}\) \(\dfrac{π}{2}\) \(\dfrac{3π}{4}\) \(π\)
\(2x\) \(0\) \(\dfrac{π}{2}\) \(π\) \(\dfrac{3π}{2}\) \(2π\)
\(συν2x\) \(1\) \(0\) \(-1\) \(0\) \(1\)
\(f(x)=-3συν2x\) \(-3\) \(0\) \(3\) \(0\) \(-3\)

Επομένως η γραφική παράσταση της συνάρτησης \(f\) στο διάστημα \([0,π]\) δίνεται από το παρακάτω σχήμα: