Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 396 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 32092 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 32092
Ύλη: 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να αντιστοιχίσετε τις ιστορικές περιόδους της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Δύο (2) στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν.

Α Β
1. Μυκηναϊκός πολιτισμός α. μετοίκιο
2. Ομηρική εποχή β. Δωδεκάδελτος
3. Αρχαϊκή εποχή γ. λααγέτας
4. Κλασική εποχή δ. αγροτικός νόμος
5. Ελληνιστικοί χρόνοι ε. δεύτερος ελληνικός αποικισμός
στ. γεωμετρική τέχνη
ζ. Κοινή Ελληνική

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να τοποθετήσετε τα παρακάτω γεγονότα στη σωστή χρονολογική σειρά, αρχίζοντας από το αρχαιότερο:
α. ίδρυση Ρώμης
β. ίδρυση Αντιόχειας
γ. Καλλίειος (ή Κιμώνειος) ειρήνη
δ. τρωική εκστρατεία
ε. συγκρότηση Πανιωνίου (θρησκευτική ένωση)
(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών όρων: τριηραρχία (Μονάδες 7), αγροτικός νόμος (Μονάδες 8) .
Mονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1.α.
(Ι) 1γ, 2στ, 3ε, 4α, 5ζ
(ΙΙ) δ, ε, α, γ, β
1.β. τριηραρχία : Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.), «[…] Βασική πηγή εσόδων … τριήρους […]»
αγροτικός νόμος : Οι συνέπειες των μεγάλων κατακτήσεων, Μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, «[…] Ο Τιβέριος Γράκχος …. έγγειο ιδιοκτησία […]»