Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 1285 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 32093 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 32093
Ύλη: 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να επιλέξτε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις παρακάτω προτάσεις:

 1. Στην αρχαία Αίγυπτο η οργάνωση του κράτους είχε χαρακτήρα:
  α. θεοκρατικό
  β. ιεραρχικό
  γ. απολυταρχικό
  δ. αυταρχικό

 2. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί χαρακτηριστικό του μυκηναϊκού πολιτισμού:
  α. κοινές θρησκευτικές δοξασίες
  β. κοινή διοικητική οργάνωση
  γ. κοινή γλώσσα
  δ. ομοιομορφία σε όλες τις πτυχές του υλικού βίου

 3. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί κοινωνική ομάδα της ομηρικής εποχής;
  α. άριστοι
  β. δημιουργοί
  γ. πλήθος
  δ. ιππείς

 4. Ποιο από τα παρακάτω δεν σχετίζεται με τα πολιτεύματα της αρχαϊκής εποχής;
  α. αισυμνήτες
  β. τύραννοι
  γ. δήμαρχοι
  δ. άριστοι

 5. Ο Φίλιππος Β' δημιούργησε ισχυρή οικονομία και έκοψε νόμισμα που ονομαζόταν:
  α. χρυσός δαρεικός
  β. χρυσός στατήρας
  γ. ασημένιος στατήρας
  δ. ασημένιος φοίνικας

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

 1. Η Αλεξάνδρεια ήταν γνωστή στον ελληνιστικό κόσμο για τον περίφημο βωμό του Διός.

 2. Η ρωμαϊκή παράδοση ανάγει την ίδρυση της Ρώμης σε απογόνους του Αινεία που ήρθε στην Ιταλία μετά την καταστροφή της Τροίας.

 3. Η πρώτη καταγραφή του εθιμικού δικαίου των Ρωμαίων (Δωδεκάδελτος) οφείλεται σε πρωτοβουλία των πατρικίων.

 4. Με το διάταγμα του Καρακάλλα, όλοι οι ελεύθεροι κάτοικοι της αυτοκρατορίας αναγνωρίστηκαν ως Ρωμαίοι πολίτες.

 5. Στα χρόνια του Διοκλητιανού το πολιτειακό σύστημα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας μεταβλήθηκε από Ηγεμονία σε Απόλυτη Μοναρχία.

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών όρων: τριακοντούτεις σπονδαί (Μονάδες 7) , αγροτικός νόμος (Μονάδες 8) .
Μονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) 1α, 2β, 3δ, 4γ, 5β
(ΙΙ) 1Λ, 2Σ, 3Λ, 4Σ, 5Σ
1.β. τριακοντούτεις σπονδαί: Κλασική εποχή (480 – 323 π.Χ.), Η εποχή του Περικλή «[…] Η περίοδος της τριακονταετούς ειρήνης … χρυσούς αιών του Περικλέους […]»
αγροτικός νόμος : Οι συνέπειες των μεγάλων κατακτήσεων, Μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, «[…] Ο Τιβέριος Γράκχος …. έγγειο ιδιοκτησία […]»