Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 1306 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 32101 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 23-Μαΐ-2023 Ύλη: 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 32101
Ύλη: 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της
Τελευταία Ενημέρωση: 23-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση και πτώση μία από τις ακόλουθες λέξεις (δύο λέξεις περισσεύουν): Πλάτων, ορθολογισμός, άνθρωπος, Θουκυδίδης, Αριστοφάνης, Σοφοκλής, σοφιστής.

«Τον 5ο και 4ο αι. π.Χ. η ανάπτυξη των γραμμάτων και των τεχνών δημιούργησε έργα απαράμιλλα σε πνευματική και καλλιτεχνική λαμπρότητα. Η φιλοσοφική σκέψη από τα μέσα του 5ου αι. π.Χ. τοποθέτησε στο κέντρο του ενδιαφέροντος τον ….……(1)……….. και προσπάθησε να ερμηνεύσει τα φαινόμενα με βάση τη λογική, δηλαδή τον ………..(2)……….. Η ιστοριογραφία εκπροσωπήθηκε από τον Ηρόδοτο αλλά κυρίως από τον..………(3)…………, ο οποίος με το έργο του έθεσε τα θεμέλια της επιστημονικής ιστορικής συγγραφής. Η ποιητική τέχνη, κυρίως με το έργο των τριών τραγικών, του Αισχύλου, του ….……(4)………… και του Ευριπίδη, εξελίχθηκε σε θεατρικό λόγο υψηλών διανοημάτων, ενώ με τις κωμωδίες του …………(5)………… σε κριτική της καθημερινής πολιτικής ζωής».
(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 1. Ένα από τα σπουδαιότερα εμπορικά και πνευματικά κέντρα της ελληνιστικής περιόδου ήταν η:
  α. Σπάρτη
  β. Αλεξάνδρεια
  γ. Θήβα
  δ. Κύπρος

 2. Η ανώτερη κοινωνική τάξη στη Ρώμη την περίοδο της βασιλείας ήταν:
  α. το πλήθος
  β. οι πληβείοι
  γ. οι πελάτες
  δ. οι πατρίκιοι

 3. Ο δικτάτορας στη Ρώμη προερχόταν από τους:
  α. υπάτους
  β. τιμητές
  γ. δημάρχους
  δ. πραίτωρες

 4. Η μορφή του πολιτεύματος στα χρόνια του Οκταβιανού ονομάστηκε:
  α. δημοκρατία (Res publica)
  β. Ηγεμονία (Principatus)
  γ. απόλυτη μοναρχία
  δ. βασιλεία

 5. Ο αυτοκρατορικός θεσμός του Ρωμαϊκού κράτους στην περίοδο της ακμής του:
  α. διέφερε από τον αντίστοιχο θεσμό των ελληνιστικών μοναρχιών και πολύ περισσότερο από εκείνο των ανατολικών λαών
  β. ήταν όμοιος με τον αντίστοιχο θεσμό των ανατολικών λαών
  γ. ήταν απόλυτα υποταγμένος στους υπάτους και στους τιμητές
  δ. ήταν ένα πολίτευμα στο οποίο ο στρατός και η σύγκλητος δεν εμπλέκονταν καθόλου

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των ιστορικών όρων: μέγαρο (μυκηναϊκής εποχής) (Μονάδες 9) , οπλιτική φάλαγγα (Μονάδες 6).
Μονάδες 15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1= άνθρωπο, 2= ορθολογισμό, 3= Θουκυδίδη, 4= Σοφοκλή, 5= Αριστοφάνη
(ΙΙ) 1β, 2δ, 3α, 4β, 5α
1.β. μέγαρο (μυκηναϊκής εποχής) : Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός, «[…]Πυρήνας … ο θρόνος[…]».
οπλιτική φάλαγγα : Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.), Τα πολιτεύματα, «[…]Στην κρίση της αριστοκρατικής δομής της κοινωνίας… ως προς την άσκηση της εξουσίας[…]»