Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 375 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 32103 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 32103
Ύλη: 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητα της ιστορικής πληροφορίας, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

 1. Η ζωή στην Αίγυπτο ήταν άμεσα συνδεδεμένη με τον Νείλο ποταμό.

 2. Η αποκρυπτογράφηση της αρχαίας αιγυπτιακής γραφής οφείλεται στους γραφείς που κατέγραφαν τη δράση των φαραώ.

 3. Στις περιοχές της Ελλάδας, όπου επιβίωσε ο φυλετικός τρόπος οργάνωσης, διατηρήθηκε το πολίτευμα της βασιλείας.

 4. Ο Κίμων ενίσχυσε το δημοκρατικό πολίτευμα της Αθήνας.

 5. Ο Πολύβιος είναι ο ιστορικός του Πελοποννησιακού πολέμου.

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 1. Οι πινακίδες της γραμμικής Β' γραφής:
  α. περιλαμβάνουν κείμενα με ραψωδίες των ομηρικών επών
  β. αποτελούν νομοθετικούς κώδικες της μυκηναϊκής εποχής
  γ. περιλαμβάνουν πληροφορίες με σημαντικά γεγονότα της μυκηναϊκής εποχής
  δ. έχουν λογιστικό περιεχόμενο, είναι κυρίως κατάλογοι περιουσιακών στοιχείων

 2. Η δύναμη των ευγενών στα πρώτα στάδια του θεσμού της πόλης-κράτους οφείλεται:
  α. στους δεσμούς συγγένειας
  β. στις στρατιωτικές τους ικανότητες
  γ. στην κατοχή γης και στην καταγωγή τους
  δ. στον σεβασμό που απολάμβαναν από το πλήθος

 3. Η αποικία των Θουρίων ιδρύθηκε:
  α. κατά τον πρώτο ελληνικό αποικισμό
  β. κατά τον δεύτερο ελληνικό αποικισμό
  γ. την εποχή του Περικλή
  δ. την ελληνιστική εποχή

 4. Ηγεμονική θέση μεταξύ των ελληνικών πόλεων-κρατών, μετά το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου, κατείχε η:
  α. Αθήνα
  β. Θήβα
  γ. Σπάρτη
  δ. Κόρινθος

 5. Η πανελλήνια ιδέα έγινε πραγματικότητα από τον βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο Β' σε συνέδριο που έγινε στη(ν):
  α. Κόρινθο
  β. Μακεδονία
  γ. Αθήνα
  δ. Χαιρώνεια

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να γράψετε το περιεχόμενο των όρων: Βασίλειος (ή Ανταλκίδειος) ειρήνη (Μονάδες 7) , αγροτικός νόμος (Μονάδες 8).
Μονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) 1Σ, 2Λ, 3Σ, 4Λ, 5Λ
(ΙΙ) 1δ, 2γ, 3γ, 4γ, 5α
1.β. Βασίλειος (ή Ανταλκίδειος) ειρήνη: Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.), Η κρίση της πόλης-κράτους, «[…] Με τη Βασίλειο … της περσικής πολιτικής. […]».
αγροτικός νόμος : Οι συνέπειες των μεγάλων κατακτήσεων, Μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, «[…] Ο Τιβέριος Γράκχος …. έγγειο ιδιοκτησία. […]»