Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 287 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 32109 Θέμα: 2
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 2.1 Ομηρική Εποχή (1100-750 π.Χ.) Η ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (4ος-6ος αι. μ.Χ.)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 2
Κωδικός Θέματος: 32109
Ύλη: 2.1 Ομηρική Εποχή (1100-750 π.Χ.) Η ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (4ος-6ος αι. μ.Χ.)
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
2.α. Τι ήταν η γεωμετρική τέχνη και γιατί ονομάστηκε έτσι;
Μονάδες 10

2.β. Πότε, από ποιον και με ποιον τρόπο έγινε ο οριστικός χωρισμός της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας;
Μονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
2ο ΘΕΜΑ
2.α. Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.), «[...] Η τέχνη... μικροτεχνίας [...]»
2.β. Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους, «[…] Ο Μ. Θεοδόσιος … αυτοκρατορίας […]»