Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 394 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 32412 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 32412
Ύλη: 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως προς την ορθότητα της ιστορικής πληροφορίας, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Αρχηγός-επικεφαλής του κράτους της Αιγύπτου ήταν ο φαραώ.

  2. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους οι Έλληνες αντιμετώπισαν την οικονομική κρίση της ομηρικής εποχής ήταν η ίδρυση αποικιών.

  3. Η λειτουργία του θεσμού της πόλης-κράτους αποτέλεσε εμπόδιο για την πολιτιστική πορεία των Ελλήνων.

  4. Η Α' Αθηναϊκή συμμαχία είχε αρχικά ως έδρα την Αθήνα.

  5. Η εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου είχε τον χαρακτήρα της «ένοπλης εξερεύνησης».

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να κατατάξετε τα παρακάτω γεγονότα σε χρονολογική σειρά ξεκινώντας από το αρχαιότερο:
α. Βασίλειος (ή Ανταλκίδειος) ειρήνη
β. μάχη στα Λεύκτρα
γ. συνέδριο της Κορίνθου
δ. ίδρυση Α' Αθηναϊκής συμμαχίας
ε. πρώτος ελληνικός αποικισμός
(Μονάδες 5)

Μονάδες 10
1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: γραμμική B' γραφή (Μονάδες 7), λοχίτιδα εκκλησία (Μονάδες 8) .
Μονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) 1Σ, 2Σ, 3Λ, 4Λ, 5Σ, 6Σ, 7Λ, 8Λ, 9Σ, 10Λ
(ΙΙ) ε, δ, α, γ, β
1.β. γραμμική B' γραφή : Ο μυκηναϊκός πολιτισμός, «[…] Αποκορύφωμα όλων των ερευνών … λέξεις της ελληνικής γλώσσας. […]»
λοχίτιδα εκκλησία: Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica, «[…] Η λοχίτιδα (εκκλησία) ήταν … και τους πραίτωρες. […]»