Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 1726 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 32422 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η εποχή του Περικλή Ο Φίλιππος Β΄και η ένωση των Ελλήνων Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ. 3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 32422
Ύλη: ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η εποχή του Περικλή Ο Φίλιππος Β΄και η ένωση των Ελλήνων Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ. 3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να κατατάξετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα με χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από το αρχαιότερο:
α. δεύτερος ελληνικός αποικισμός
β. διάταγμα του Καρακάλλα
γ. συνέδριο της Κορίνθου υπό τον Αλέξανδρο
δ. αρχή της αυτοκρατορικής περιόδου στη Ρώμη
ε. τέλος Περσικών πολέμων
(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας τον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πληροφορία και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πληροφορία είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πληροφορία είναι λανθασμένη:

  1. Στην αποκρυπτογράφηση της γραμμικής Β' γραφής συνέβαλε σημαντικά η ανάγνωση της στήλης της Ροζέτας.

  2. Οι μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη χρονολογούνται το 508 π.Χ., δηλαδή τον 5ο αιώνα π.Χ.

  3. Μια από τις λειτουργίες ήταν και η τριηραρχία.

  4. Ο Φίλιππος Β' προέδρευσε στο συνέδριο της Κορίνθου το 337 π.Χ.

  5. Οι πατρίκιοι αποτελούσαν τη «μεσαία» κοινωνική τάξη της αρχαίας Ρώμης.

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε τους ακόλουθους ιστορικούς όρους: πόλις ή άστυ (Μονάδες 5), μητρόπολη (Μονάδες 5) , Θηβαϊκή ηγεμονία (Μονάδες 5).
Μονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) α, ε, γ, δ, β
(ΙΙ) 1Λ, 2Λ, 3Σ, 4Σ, 5Λ
1.β. πόλις ή άστυ: Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.), «[…] από άποψη … χώρα […]».
μητρόπολη: Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.), Ο δεύτερος αποικισμός (8ος-6ος αι. π.Χ.), «[…] Η ίδρυση … μητρόπολη […]».
Θηβαϊκή ηγεμονία : Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.), «[…] Την ηγεμονία … ηγεμονίας […]».