Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 2006 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 32423 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 2. Η Αίγυπτος 2.2 Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Ο Φίλιππος Β΄και η ένωση των Ελλήνων
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 32423
Ύλη: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 2. Η Αίγυπτος 2.2 Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Ο Φίλιππος Β΄και η ένωση των Ελλήνων
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να αντιστοιχίσετε τα τοπωνύμια της στήλης Α με γεωγραφικούς χώρους της στήλης Β. Δύο (2) στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν.

Α Β
1. Θούριοι
2. Αιολίς
3. Τίρυνθα
4. Αντιόχεια
5. Κίτιον
α. Συρία
β. Κύπρος
γ. Ιταλία
δ. Εύξεινος Πόντος
ε. Αργολίδα
στ. Μικρά Ασία
ζ. Αίγυπτος

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 1. Ανώτατη αρχή στην αρχαία Αίγυπτο ήταν:
  α. το ιερατείο
  β. ο Φαραώ
  γ. οι γραφείς
  δ. οι πολεμιστές

 2. Η γραμμική Β' γραφή ήταν:
  α. μη Ελληνική
  β. σφηνοειδής
  γ. συλλαβογραφική
  δ. φωνητική

 3. Οι Έλληνες εγκαταστάθηκαν στα παράλια της Μικράς Ασίας με:
  α. τον πρώτο ελληνικό αποικισμό
  β. τον δεύτερο ελληνικό αποικισμό
  γ. την ίδρυση της Α' Αθηναϊκής συμμαχίας
  δ. τις επιτυχημένες εκστρατείες του Κίμωνα κατά των Περσών

 4. Το μετοίκιο ήταν στην κλασική Αθήνα μια μορφή:
  α. χρηματικής ποινής
  β. αποζημίωσης
  γ. έκτακτης εισφοράς
  δ. τακτικού φόρου

 5. Οι εταίροι ήταν το ιππικό των:
  α. Αθηναίων
  β. Θηβαίων
  γ. Μακεδόνων
  δ. Ρωμαίων

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε τους ακόλουθους ιστορικούς όρους: λααγέτας (Μονάδες 5), θεωρικά (Μονάδες 5), χορηγία (Μονάδες 5).
Μονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) 1γ, 2στ, 3ε, 4α, 5β
(ΙΙ) 1β, 2γ, 3α, 4δ, 5γ
1.β. λααγέτας: Μυκηναϊκή εποχή, «[…] Υποτελείς … ἡγοῦμαι […]».
θεωρικά: Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.), «[…] Τα θεωρικά … Αθηναίους […]».
χορηγία : Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.), «[…] η χορηγία … έργου […]».