Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 2013 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 32425 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 2.4 Ο πολιτισμός ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.1 Ομηρική Εποχή (1100-750 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ. 3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (1ος αι. π.Χ.-3ος αι. μ.Χ.) 1.1 Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.)
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 32425
Ύλη: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 2.4 Ο πολιτισμός ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.1 Ομηρική Εποχή (1100-750 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ. 3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (1ος αι. π.Χ.-3ος αι. μ.Χ.) 1.1 Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.)
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να κατατάξετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονόταμε χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από το αρχαιότερο:
α. μεταρρυθμίσεις του Εφιάλτη στην κλασική Αθήνα
β. πρώτος ελληνικός αποικισμός
γ. συνέδριο της Κορίνθου υπό τον Φίλιππο Β'
δ. αποκρυπτογράφηση της γραμμικής Β'γραφής
ε. κατάργηση της βασιλείας στη Ρώμη
(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας τον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πληροφορία και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πληροφορία είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πληροφορία είναι λανθασμένη:

  1. Ο φαραώ Αμένοφις Δ' επιχείρησε να εισαγάγει στην αρχαία Αίγυπτο την πολυθεΐα.

  2. Ανώτατος άρχοντας στα μυκηναϊκά βασίλεια ήταν ο λααγέτας.

  3. Η ομηρική εποχή ονομάζεται αλλιώς και γεωμετρική.

  4. Κατά τους ελληνιστικούς χρόνους ο θεσμός της δουλείας υποχώρησε.

  5. Η περίοδος της Αυγούστειας Ρώμης ξεκινά το 27 π.Χ.

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε τους ακόλουθους ιστορικούς όρους: ισονομία (Μονάδες 6), λοχίτιδα εκκλησία (Μονάδες 9).
Μονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) β, ε, α, γ, δ
(ΙΙ) 1Λ, 2Λ, 3Σ, 4Λ, 5Σ
1.β. ισονομία : Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.), «[…] Σε κάθε πολίτη … νόμων […]»
λοχίτιδα εκκλησία : Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της: Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας-Res publica, «[…] H λοχίτιδα … πραίτωρες […]».