Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 2480 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 32426 Θέμα: 2
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 1.2 Τα χαρακτηριστικά του Ελληνιστικού κόσμου Η ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (4ος-6ος αι. μ.Χ.) 2.2 Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 2
Κωδικός Θέματος: 32426
Ύλη: ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 1.2 Τα χαρακτηριστικά του Ελληνιστικού κόσμου Η ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (4ος-6ος αι. μ.Χ.) 2.2 Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
2ο ΘΕΜΑ
2.α. Ποια ήταν τα οικονομικά χαρακτηριστικά του ελληνιστικού κόσμου;
Μονάδες 12
2.β. Ποιο γεγονός οδήγησε στην ισχυροποίηση της απόλυτης μοναρχίας στα χρόνια της βασιλείας του Ιουστινιανού;
Μονάδες 13

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
2ο ΘΕΜΑ
2.α. Ελληνιστικοί Χρόνοι, Τα χαρακτηριστικά του ελληνιστικού κόσμου, «[…] Την κατάλυση … συναλλαγής […]».
2.β. Η Ύστερη Αρχαιότητα (4ος-6ος αι. μ.Χ.), Η ελληνοχριστιανική οικουμένη, «[…] Αφορμή … υπηκόων του […]».