Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 382 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 32529 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) Η εποχή του Περικλή Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ. 3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 32529
Ύλη: ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) Η εποχή του Περικλή Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ. 3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(I) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Ένα (1) στοιχείο της στήλης Α περισσεύει.

Α Β
1. τιμοκρατία
2. βασιλεία
3. ηγεμονία
4. τυραννίδα
5. δημοκρατία
6. ολιγαρχία
α. επικράτηση των «ολίγων»
β. ευγενείς που επιβλήθηκαν δια της βίας
γ. κριτήριο διάκρισης των πολιτών είναι το εισόδημα
δ. κυρίαρχο πολιτικό όργανο η εκκλησία του δήμου
ε. κληρονομικός άρχοντας

(Μονάδες 5)

(II) Να κατατάξετε στη σωστή χρονολογική σειρά τα ακόλουθα γεγονότα, αρχίζοντας από το αρχαιότερο:
α. ίδρυση Α' Αθηναϊκής συμμαχίας
β. μάχη του Μαραθώνα
γ. ίδρυση της Αλεξάνδρειας
δ. συνέδριο της Κορίνθου υπό τον Φίλιππο Β'
ε. τριακοντούτεις σπονδαί
(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών όρων: μετοίκιο (Μονάδες 7), φρατρική εκκλησία (Μονάδες 8).
Μονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(I) 1γ, 2ε, 4β, 5δ, 6α
(ΙΙ) β, α, ε, δ, γ
1.β. μετοίκιο : Κλασική εποχή (480 – 323 π.Χ.), «[…] Την εποχή του Περικλή … εισοδήματα […]».
φρατρική εκκλησία : Ο Ελληνισμός της Δύσης, Πολιτισμοί Δυτικής Μεσογείου και Ρώμη, Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας-Respublica, «[…] Η φρατρική … παράδοση […]».