Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 1310 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Άλγεβρα Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 32674 Θέμα: 2
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Φεβ-2023 Ύλη: 2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Άλγεβρα
Θέμα: 2
Κωδικός Θέματος: 32674
Ύλη: 2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Φεβ-2023
ΘΕΜΑ 2

Δίνεται η συνάρτηση \(f(x)=x^{2}-4x+5\), \(x∈\mathbb{R}\).

α) Να δείξετε ότι η \(f\) γράφεται στη μορφή \(f(x)=(x-2)^2+1\).
(Μονάδες 10)

β) Να αναφέρετε με ποιες μετατοπίσεις της \(y(x)=x^{2}\) προκύπτει η γραφική παράσταση της συνάρτησης \(f\), την οποία και να χαράξετε στο σύστημα συντεταγμένων που ακολουθεί.
(Μονάδες 15)

ΛΥΣΗ

α)Ο τύπος της συνάρτησης \(f\) διαδοχικά γράφεται:

$$\begin{align} f(x) &=x^{2}-4x+5 \\ &=x^{2}-4x+4+1 \\ &=x^{2}-2\cdot 2\cdot x+2^{2}+1 \\ &=(x-2)^{2}+1 \end{align}$$

β)Παρατηρούμε ότι \(f(x)=y(x-2)+1\). Άρα, ηγραφική παράσταση της \(f\) προκύπτει από μετατόπιση της γραφικής παράστασης της \(y(x)=x^{2}\) κατά δύο μονάδες δεξιά και μία μονάδα προς τα πάνω.