Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 1614 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 33044 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η εποχή του Περικλή Ο Πελοποννησιακός πόλεμος (431-404 π.Χ.) Η κρίση της πόλης-κράτους 3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica 2.2 Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 1.2 Οι διάδοχοι του Αυγούστου (14-193 μ.Χ.)
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 33044
Ύλη: ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η εποχή του Περικλή Ο Πελοποννησιακός πόλεμος (431-404 π.Χ.) Η κρίση της πόλης-κράτους 3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica 2.2 Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 1.2 Οι διάδοχοι του Αυγούστου (14-193 μ.Χ.)
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑΑ' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(I) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Ένα (1) στοιχείο της στήλης Β περισσεύει.

Α Β
1. Ερίκος Σλήμαν
2. Φίλιππος Β'
3. Εφιάλτης
4. Γάιος Γράκχος
5. Αριστοφάνης
α. κυριότερος εκπρόσωπος της κωμωδίας
β. πρώτες ανασκαφές στις Μυκήνες
γ. μέτρα που βελτίωναν τη θέση των ακτημόνων
δ. ισχυροποίηση Μακεδονίας
ε. τύραννος της Αθήνας
στ. αρχηγός των δημοκρατικών που δολοφονήθηκε

(Μονάδες 5)

(II) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογική σειρά, αρχίζοντας από το αρχαιότερο:
α. αναγνώριση σπαρτιατικής ηγεμονίας
β. διάταγμα του Καρακάλλα
γ. εκλογή του Γάιου Γράκχου ως δημάρχου
δ. ίδρυση της αποικίας των Θουρίων
ε. μάχη στα Λεύκτρα
(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: άνακτας (Μονάδες 7), δήμαρχοι (Μονάδες 8).
Μονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑΑ' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(I) 1-β, 2-δ, 3-στ, 4-γ, 5-α
(II) δ, α, ε, γ, β
1.β. άνακτας: Ο μυκηναϊκός πολιτισμός, «[…] Ανώτατος άρχοντας … κάθε εξουσία. […]»
δήμαρχοι: Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας – Res publica, «[…] Στις αρχές του 5ου αι. π.Χ. … τα συμφέροντα των πληβείων (veto). […]»